Sprakforsvaret
   

Filmen "De rouille et d’os" borde heta ”Rost och ben” i Sverige

 

(Öppet brev/Pressmeddelande)


TriArt Film
Rosenlundsgatan 36
118 53 Stockholm

Den fransk-belgiska filmen "De rouille et d’os” har i Sverige fått den engelska titeln ”Rust and bone”.  I Tyskland däremot heter den "Der Geschmack von Rost und Knochen" (Smaken av rost och ben), i Italien "Un sapore di ruggine e ossa" (En smak av rost och ben), i Nederländerna behåller den det franska namnet liksom i Portugal, i Brasilien heter den "Ferrugem e Osso" (Rost och ben), på ryska "Ржавчина и кость" (Rost och ben) och på grekiska "Σώμα με Σώμα", någonting helt annat än "rost och ben".


Ordagrant betyder titeln "(Av) rost och ben". Titeln syftar förmodligen på den smak som en boxare upplever efter ett hårt slag mot munnen.


Nu är frågan: Varför måste filmen ha en engelsk titel i Sverige?


1. Det är uppenbart att produktionsbolaget accepterar översättningar till andra inhemska språk än engelska.
2. Den enda skillnaden mellan ”Rost och ben” och ”Rust and bone” är att de mellersta vokalfonemen i innehållsorden skiljer sig åt. Varför är a-ljudet i ”rust” överlägset å-ljudet i ”rost” och o-ljudet i ”bone” e-ljudet i ”ben”? Båda orden går tillbaka till en samgermansk rot.
3. Tror verkligen TriArt att svenska biobesökare är så dumma och obildade att de hellre går och ser en film med en engelsk titel än en svensk? Läser inte svenska biobesökare recensioner eller lyssnar på dem som redan har sett filmen?
4. Varför försvarar inte TriArt svenska språkets ställning? Varför underblåser ni föreställningen att engelskan skulle vara överlägset alla andra språk?

Nätverket Språkförsvaret


www.språkförsvaret.se/sf/
www.sprakforsvaret.se/sf/


E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se
            sprakforsvaret@yahoo.se


28/1 2013