Sprakforsvaret
   

Brev till Historiska museet om "History unfold the museum"

Hej,

ser att ni har en utställning i november. ”History unfolds the museum.”

Torsdag 3 mars höll jag en föreläsning på Rotary International om språk och om hot mot språk. Ett hot mot språk är man använder ett annat språk av prestigeskäl och därigenom ger intryck av att ett annat språk har mindre betydelse och värde. Är det därför ni har beslutat att använda en engelsk beteckning på er utställning? Har ni de svenska skattebetalarna med er i det beslutet? ”Ett språk dör inte för att någon vill att det ska dö utan för att användarna slutar att använda språket.”

Med vänlig hälsning

Arne Rubensson

7/3 2016