Sprakforsvaret
   

Språket hotat

Det har vuxit fram en föreställning i Sverige att globalisering enbart kan ske på engelska. Men internationell är man på flera språk och framför bör man ha en stark bas i sitt modersmål. Att då, som en hel del skolor nu gör, undervisa på engelska för svenskspråkiga barn blir direkt fel.  

Många grundskolor börjar med engelska redan i årskurs 1 då barnen inte alls har ett färdigutvecklat språk på svenska. De får därmed ett begränsat ordförråd på modersmålet.

Att lära sig nya ord och begrepp tar också tid och att tvingas dela sin uppmärksamhet på två språk tar mycket kraft för svagare elever. Detta bekräftas av forskare som Maria Lim Falk med flera.

Och vad händer med nyanlända medborgares delaktighet i samhället om de under lång tid inte tränas tillräckligt i att hantera landets språk?

Inom områden som musik, film, reklam och mode är engelska idag det första språket för många ungdomar, svenska nummer två. Ska vi "elda på" engelskan i skolan, när den klarar sig så utmärkt av egen kraft? Skolverket har inte tagit intryck av forskningen, när man inte bromsat den snabba etableringen av engelskspråkig undervisning i Sverige.

Olle Käll/Per-Åke Lindblom

(Insändaren publicerad i Lärarnas tidning nr 5/2016 – här med skribenternas tillåtelse)