Sprakforsvaret
   

Därför stödjer jag Språkförsvaret

 

Ni vill veta varför jag gick med i Språkförsvaret.
 
Det är en kombination av anledningar, som påverkat mig att gå med i Språkförsvaret.
 
Dels finner jag mångkulturen i världen värdefull. Varje språk ska aktas så vi får behålla dem alla. Influenser från andra språk går dock inte att undvika. Om det sker i måttlig omfattning kan det nog gå an. Exempel: Tyska och plattyska ord fasades långsamt in i vårt land och gav oss många nya ord på nya begrepp, hitkomna via Hansan. Exempel är orden gevär, hantverk och ungefär. Där har vi delvis anpassat uttalet. Dels känns det engelska inflödet brutalt. Sammantaget ser jag därför ett språkförsvar nödvändigt.
 
Vänlig hälsning!
Ingvar Nilsson
Katrineholm

12/11 2011