Sprakforsvaret
   

Brevväxling med Peter Axelsson, Svensk Biblioteksförening

Menar ni er vilja verka för "ett nationellt bibliotekssystem", på svenska måhända? Vänder ni er till svenskar, ska ni naturligtvis använda svenska. Vill ni försvara svensk kultur, ska ni naturligtvis använda svenska.

Skäms!

Fritz Åberg

----------------------------------------------------------------------------------

(Svar)

Hej!

Man får så klart tycka vad man vill om ett uttryck som Library Lovers och med språkvårdsargument försöka förlöjliga en viktig kampanj. Fakta är att Sverige är det enda land i Norden som inte har någon nationell bibliotekspolitik. Avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken har lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar rejäla skolbibliotek. Besökarna blir färre, boklånen minskar och läsförståelsen sjunker. Den kampanj vi nu lanserar syftar till att få till stånd en nationell bibliotekspolitik som bidrar till kunskapssamhällets utveckling. Kärva budskap och skarpa krav presenteras i kampanjen på ett kärleksfullt sätt och med glimten i ögat.

Att ha ett rikt svenskt språk och att värna det står självklart inte på något sätt i strid med att också använda andra språk och språkliga uttryck. Bibliotek är inte heller platser för enbart det svenska språket eller svensk kultur. Däremot är det självklart att biblioteken har stor betydelse

för läsning, läsförståelse och språkutveckling. Något som Svensk Biblioteksförening i många sammanhang utvecklar, bl a i sina remissvar över "Mål i mun; förslag till handlingsprogram för svenska språket" och "Förslag till svensk Unescostrategi". Det hindrar oss inte från att i Sverige våga använda ett uttryck som Library Lovers. Vi tror att de flesta inser att den ena inte utesluter det andra.

Vänliga hälsningar

 

Peter Axelsson

Informationschef

Svensk Biblioteksförening

Box 70380

107 24 STOCKHOLM

tel 08-545 132 45

fax 08-545 132 31

mobil 070-552 46 16

skype peteraxelsson

e-post pax@biblioteksforeningen.org

hemsida http://www.biblioteksforeningen.org

Ny hemsida http://www.librarylovers.se