Sprakforsvaret
   

Minoritetsspråk i Europa

 

Agan Tavas är ett samfund, vars syfte är att understödja korniskan i Cornwall, ett språk som har återupplivats. Språk: korniska och engelska.

Den andra stranden – svensk kustkultur kring Östersjön - är ett informationsprojekt som fr.a. presenterar Aiboland, Estlands svenskbygder. Man kan också lyssna på svensk folkmusik från Estland.

Die Fehrs-Gilde bildades 1916 strax efter diktaren Johann Hinrich Fehrs död. Dess syfte var tvåfaldigt: dels ville man hålla hans verk levande och dels ville man befrämja det lågtyska språket.  Det senare gör Fehrs-Gilde genom att bl.a. understödja utgivning av litteratur på lågtyska.

Eurominority - en sida om statslösa nationer, nationella, kulturella och språkliga minoriteter, infödda folk, etniska grupper, områden med stark identitet och federalistiska och separatistiska tendenser i Europa.

European minority languages - förteckning över europeiska minoritetsspråk med hänvisningar till ytterligare resurser för vart och ett av språken.

Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk antogs 5 november 1992 av Europarådet i Strasbourg. Se även Europa- rådets broschyr från 2009 - Ge röst åt minoritetsspråken.

Grænseforeningen - for en åben danskhed är en viktig folklig bas för den danska statens stöd till den danska minoriteten i Sydslesvig och är oavhängig av partipolitiska intressen.

Manx, d.v.s. det keltiska språk på ön Man mellan Storbritannien och Irland, som en gång ansågs vara utdött, har nu återupplivats.

Mercators huvudsyfte är att samla, lagra och förmedla information genom ett dokumentations- och informationsnctverk för regionala språk och minoritetsspråk inom EU.

Kervarker är en server som sedan 1995 är tillägnad det bretonska språket. Här kan man hitta många tjänster för att upptäcka och lära sig bretonska, men också träffa de som talar - eller älskar - bretonska. Språk: bretonska, franska, engelska, spanska och tyska.

Nätverket för europeiska språkplaneringsorgan (The Network for European Language Planning Boards) representerar minoritetsspråk med legal status i Europa. Språk som är representerade för närvarande är frisiska, gaeliska, kymriska (walesiska), galiciska, iriska, baskiska, katalanska och finlandssvenska.

Regionala språk och minoritetsspråk - för att få en mer konkret bild av situationen för olika språkgrupper i Europa begärde EU-kommissionen 1992 att det skulle göras en studie av minoritetsspråken i EU, den s.k. Euromosaic-studien. Studien har sedan upprepats 1995 och 2004. Mer information på Euromosaic.

Sprachminderheiten in West- und Osteuropa - Peter Rosenberg diskuterar om språkminoriteternas situation i Europa utifrån de historiska kontroverserna mellan Tyskland och Polen i denna fråga.

Sydslesvig - ett mindretal med udfordringer - det bor 50000 danskar i Tyskland, strax söder om den dansk- tyska gränsen. De har sina egna skolor och förskolor, sina egna idrottsföreningar och sitt eget kulturliv.  Den danska staten ger ett omfattande ekonomiskt stöd för att bevara och beskydda det danska språket och den danska kulturen från att bli uppslukade av det omgivande tyska samhället.  Den danska minoritetens situation diskuteras på denna sida.

Sydslesvigsk Vælgerforening (tyska: Südschleswigscher Wählerverband, SSW) är det danska minoritetens och de nationella frisernas politiska parti i Sydslesvig. Språk: danska, frisiska, tyska och engelska.

 

(Denna sektion uppdaterades senast den 26/7 2010)