Sprakforsvaret
   

Engelskan får inte "knocka" svenskan

 

I före detta kolonier har kolonialspråken fortfarande ofta ställning som förvaltningsspråk. De inhemska är degraderade till vardagsspråk. Sverige går för närvarande mot en liknande utveckling, då friskolereformen har möjliggjort för rena språkbytesskolor att bedriva verksamhet. Lägg därtill den alltmer anglifierade högskolan samt engelskans nuvarande ställning i stort, så klarnar bilden.

Internationella Engelska Skolan (lES), som är en stor aktör, tillåts fortsätta expandera. Nu startas åk 4-6 Enskede. Undervisningen bedrivs redan från åk4 till 50 procent på engelska. Eleverna kan då i princip sägas läsa svenska som hemspråk! Ska skattepengar finansiera ett begynnande språkbyte?

Per-Owe Albinsson
Nätverket Språkförsvaret