Sprakforsvaret
   

Artiklar från 2008

 

Jonas Nordin: Historisk tidskrift i nutid och framtid. Några reflektioner över läsarsynpunkter, bibliometri och Open Access - Historisk tidskrift nr 4/2008 

Peter Harder: Hvad er parallelsproglighed - artikel från 2008, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Daniel Sorid: Writing the Web´s Future in Numerous Languages -  The New York Times 30/12 2008

Kaarlo Voionmaa: Språksituationen i Sverige - Aktuellt om migration, No 3 2008 eller Finsk tidskrift häfte 8/2008

Martina Reuter: Språkidentitet - Nya Argus nr 9 - 10/2008

Östen Dahl: Älvdalska - eget språk eller värsting bland dialekter? - Språktidningen december 2008

Ib Salomon: Språket inga forskare förstår - Illustrerad Vetenskap 30/12 2008

Språkkrav för att få isländskt medborgarskap - Islandsbloggen 29/12 2008

Viveka Adelswärd: Att-lösheten breder ut sig - Svenska Dagbladet 27/12 2008

Move to Make German Language "Official" Alarms Some - Deutsche Welle 26/12 2008

Christian Nicholas Eversbusch: Store stavefejl - Modersmålskredsens blogg 25/12 2008

Anders Sigrell: Rhetorica rediviva - den återuppståndna retoriken - Tvärsnitt nr 4/2008

Maria Abrahamsson: En lekperson tycker till i en språkfråga - Svenska Dagbladet 21/12 2008

Teresa Küchler: Jag är mitt språk - Helsingborgs Dagblad 19/12 2009

Viveka Tallgren: Sprogkrigen i Spanien raser - Information 19/12 2008

Gunnar Gällmo: Operans språkpolitik - bloggen "Esperanto med omnejd" 18/12 2008

Tony Paterson: Politikere blæser til kamp for det tyske sprog - Information 17/12 2008 (och The Independent)

Kristian Villesen: 'Elvisam n-urägh' betyder guldmedalje - Information 17/12 2008

Staffan Bruun: Tankesmedjan analyserar - andra får göra jobbet - Hufvudstadsbladet 16/12 2008

Niki Bergman: Tvångssvenska kan bli tvångsryska - Nordisk Journalistcenter 16/12 2008

Olle Käll: Värna "småspråken"! - Lingua nr 4/2008 inklusive tabell över språkval i Gävle kommun

Olle Josephson: Svaga språkgrupper berövas sin identitet - Svenska Dagbladet 13/12 2008

Ole Våge/Marita Kristiansen: Elevar byter engelsk med norsk - Språknytt nr 4/2008

Odd-Inge Schröder: Norsk teiknspråk - eit levande minoritetsspråk - Språknytt nr 4/2008

Adonis m.fl. uppropsundertecknare: Dags att skapa rörlighet för kunskap och fantasi - Svenska Dagbladet 10/12 2008

Stefan Pålsson: Mediautvecklingen ställer nya krav på läs- och skrivundervisningen - IT för pedagoger, 10/12 2008

Morten Mikkelsen: Sidste udkald for nordisk sprog-fællesskab - Kristeligt Dagblad 5/12 2008

Morten Mikkelsen: Svensk vender tilbage som slang - Kristeligt Dagblad 5/12 2008

Trond Egil Toft: Kva skjer når barn får nytt morsmål? - Lesesenteret, Universitetet i Stavanger 2/12 2008

Kullervo: Särartspolitik och mångkultur i Quebec - bloggen "Stålregnet" 2/12 2008

Lars S. Vikør: Ny norsk språkpolitikk? - Budstikken nr 4/2008

Cecilia Christner Riad: Undervisning på engelska ger dåliga resultat - Forskning & Framsteg nr 8/2008

Åsa Hernborg Axelsson: Eleverna passiva i engelskspråkiga klasser - Skolportalen hösten 2008

Siv Strömquist: Förkortningar är svåra att böja - Dagens Nyheter 29/11 2008

Hur fort kan man lära sig ett nytt språk? - bloggen "Betraktelser från omvärlden" 27/11 2008

Nordisk nedtur - Modersmålskredsens blogg 26/11 2008

Per-Åke Lindblom: Globala trender 2025: En omvandlad värld - Språkförsvarets nätdagbok 26/11 2008

Daphne Dembo: Our international approach to search - The Official Google Blog 21/11 2008

Marianne Nordahl: Historisk språktest av småbarn - forskning.no 20/11 2008

Bengt Enqvist: Våra gamla dialekter är hotade - Norra Västerbotten 20/11 2008

Morten Mikkelsen: Fremmedsprog i voldsom tillbagegang - Kristeligt Dagblad 19/11 2008

Morten Mikkelsen: Fra flersprogethed til tosprogethed - Kristeligt Dagblad 19/11 2008

Henrik Brun: Værdien af mange sprog - Kristeligt Dagblad 19/11 2008

Kerstin Lööv: Svenskan överlägset verktyg - för en svensk - Skolledaren nr 11/1008

Ole Rothenborg: Grönland kluvet till självstyrelse - Dagens Nyheter 17/11 2008

Thérèse Sundquist: Hur fort kan man lära sig ett nytt språk? - bloggen "Betraktelser från omvärlden" 17/11 2008

Östen Dahl: Huvudspråksstatus ingen garanti - Lingvistbloggen den 16/11 2008

Niklas Lampi: Djup avgrund mellan vacker språklag och hård verklighet - Tidningen Åland 13/11 2008

Torgny Nordin: Danska förstås av allt färre - Svenska Dagbladet 13/11 2008

Catharina Grünbaum: Lyckta dörrar är stängda - Dagens Nyheter 12/11 2008

Lars Ryding: En sjyst guss kan ta över ladyns plats - Svenska Dagbladet 12/11 2008

Siv Strömquist: En svår konst att böja lånord - Svenska Dagbladet 8/11 2008

Catharina Grünbaum: Årets Nutidsorientering bjuder på språkliga innovationer - Dagens Nyheter 5/11 2008

Jeanette Gentele: Jag kommer att sakna dem - Svenska Dagbladet 3/11 2008

Erik Laquist: Svenska filmtitlar på väg att försvinna - Svenska Dagbladet 3/11 2008

Michael Holmboe Bang: Blæst om LIFEs sprogpolitik - Dansk Veterinærtidskrift nr 18/2008

Thomas Gür: Öppenhet fordrar skärpta krav - Svenska Dagbladet 31/10 2008

Anne Bech-Danielsen: Bogstavet R er i dyb krise - Politiken 28/10 2008

Michael Funch: Er toget kørt for den nordiske sprogforståelse? - webbplatsen norden 27/10 2008

Dålig reklam - bloggen "En skolfrökens bekännelser" 26/10 2008

Susan Harvey: Elfdalian – The virtual linguist 24/10 2008

Inge Knutsson: Språket som brobyggare - Kristianstadsbladet 22/10 2008

Bertel Haarder: Det begynder med sproget - Jyllands-Posten 21/10 2008

Marielouise Samuelsson: Hon värnar svenska språket - nya lagen ska vara ett stöd - Universitetsläraren nr 16/2008

Viveka Adelswärd: Dags att sätta ner foten och tänka utanför boxen - Svenska Dagbladet 18/10 2008

Per Ledin: Språkvetenskapliga tidskrifter: en översikt - bloggen "På svenska" 16/10 2008

Cecilia Christner Riad: Undervisning på engelska ger dåliga resultat - Forskning & Framsteg nr 8/2008

Birgitta Lindgren: Äntligen en språklag i Sverige? - Språknytt nr 3/2008

Anette Oterholt Bergsland: You look great! Holdninger til bruk av engelsk i reklame - Språknytt nr 3/2008

Sabine Kirchmeier- Andersen: Hvad skal der blive af dansk? - Politiken 15/10 2008

Oscar Hemer: Engelskan regerar - Sydsvenska Dagbladet 15/10 2008

Britt Erman: Språkets fraseologi en svår nöt att knäcka - Tvärsnitt nr 3/2008

Christian N. Eversbusch: Når den blinde leder den seende - Flensborg Avis 13/10 2008

Jesús Ruiz Mantilla: Más "speak spanish" que en España - El País 6/10 2008

Olle Josephson: Översättarna är fackspråkets hjältar - Svenska Dagbladet 4/10 2008

Hulda Zober Holm: Det svenska ordförandeskapet håller inte med om kritiken av den nordiska språkpolitiken - nordens webbplats 3/10 2008

Gunnar Gällmo: Om en esperantoinföding... - bloggen "Esperanto med omnejd" 2/10 2008

Karin Andresen: Dobbel glede med to språk - forskning.no 1/10 2008

Per-Åke Lindblom: Vad sysslar Språkförsvaret med? - Sverigekontakt nr 3/september 2008

Jørgen Christian Wind Nielsen: Det stærkeste kort: Sproget - Forbundet Kommunikation og Sprog, 27/9 2008

Siv Strömquist: Huvudregeln håller - Svenska Dagbladet 20/9 2008

Jørgen Christian Wind Nielsen: Samtale med Mogens Jensen - 21/9 2008

Catharina Grünbaum: Bärsärken har slagit sig in i engelskan - Dagens Nyheter 19/9 2008

Harry Bogomoloff: Hurdan är en en riktigt bra finlandssvensk? - Hufvudstadsbladet 19/9 2008  

Mikael Reuter: Mot nobba och engelska - Reuters rutor, Hufvudstadsbladet 18/9 2008

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen: Statleg vanmakt i språkpolitikken - Kommunal Rapport 16/9 2008

Per-Åke Lindblom: Än en gång om "accountability"! - Språkförsvarets nätdagbok 16/9 2008

Robert Phillipson: Language policy and education in the European Union - i bl.a. Encyclopedia of Language and Education 2008

Peter Nedergaard: Engelsproget provinsialisme - Jyllands-Posten 12/9 2008

Mats Linder: Språkrådet talar med stora bokstäver - Gotlands Allehanda 9/9 2008

Catharina Grünbaum: Bevare mig väl och nåde dig! - Dagens Nyheter 9/9 2008

Mia Steen Johnsen: Sprog til tiden - en sprogpolitisk status for det danske sprog - Budstikken nr 3/2008

Søren Sørensen: Sprogets spændetrøje - Budstikken nr 3/2008

Stig Wørmer: Svensk og den danske andedam - Budstikken nr 3/2008

Anna Trenning-Himmelsbach: Oviss framtid i Frankrike för små språk som svenska - Universitetsläraren nr 13/2008

Ann-Marie Mattsson: Riksdagens svenska - Språkbruk nr 3/2008

Merith Wager: Medborgarskapskrav i andra europeiska länder - bloggen om samtid & framtid" 1/9 2008

Loránd-Levente Pálfi: Folkebibliotekarernes antifolkelighed -  Jydske Vestkysten 31/8 2008

Bodil Zalesky: Att vara en av de sista - egen blogg 31/8 2008

Jonas Nordin: Stolligt poängsystem drabbar humaniora - Svenska Dagbladet 28/8 2008

Peter K. Austin: Peter K Austin´s top 10 endangered languages - The Guardian 27/8 2008

Josefin Olevik: Nu vill alla läsa lätt - Dagens Nyheter 26/8 2008

Josefin Olevik: Konsten att förenkla - Dagens Nyheter 26/8 2008

Margit Urtegård: Vårda den skandinaviska språkgemenskapen! - bloggen "politikken" 26/8 2008

Fredrik Öjemar: Språk elevernas nya taktikval - Dagens Nyheter 25/8 2008

Kristian Villesen: K: Universitetslærere skal til engelskprøve - Information 25/8 2008

Björn Erik Rosin: Stjärnor överger Molières språk - Svenska Dagbladet 24/8 2008

Ylva Edenhall: Klarspråk i Uppsala - Svenska Dagbladet 24/8 2008

Per-Arne Bodin: Regimen vill stoppa ryskans glamour - Språktidningen 22/8 2008

Jørgen Christian Wind Nielsen: Sådan bliver sprog en god forretning - 18/8 2008

Per-Åke Lindblom: Är modersmålet alltid det starkaste språket? - Språkförsvarets nätdagbok 17/8 2008

Harald Bøckman : Helt kinesisk! - Aftenposten 15/8 2008

Gunnar Magnusson: Svengelska - Dagens Nyheter 11/8 2008

Niels Davidsen-Nielsen: Parallelsproglighed - begrebets oprindelse - Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, artikel från 2008

Motoko Rich: Literacy Debate: Online, RU Really Reading - New York Times 27/7 2008

Är segregering det nya slagordet i skolan? - Mammans Blogg 18/7 2008

Erik Laquist: Grönt ljus för nya språklagen - Svenska Dagbladet 12/7 2008

Merit Wager: Äntligen ska svenska bli officiellt språk i Sverige - blogg  om samtid & framtid 12/7 2008

Merit Wager: Nya politikerpåhitt - blogg om samtid & framtid 11/7 2008

Johan Richter: Om språkpolitik - blogg för Liberala ungdomsförbundet Lund 9/7 2008

Tove Skutnabb-Kangas/Robert Phillipson: Language Ecology - volym 9 av "Encyclopedia of Language and Education" 2008, sid. 255 - 265

Marita Kristiansen: Snever språkdebatt - Dagbladet.no 2/7 2008

Jenny Leonardz: Erövra nytt språk kräver stort mod - Svenska Dagbladet 30/6 2008

Guri Kulås: Språklov med ambisjonar - Klassekampen 28/6 2008

Om sprogrøgt og naturlig sprogudvikling - Modersmålskredsens blogg 25/6 2008

Lise Richter: Dansk sprogpolitik fejler - Information 23/6 2008

Awiwa Keller: Kurser i svenska ska få fler utländska läkare i tjänst - Dagens Nyheter 22/6 2008

Maria Bech: Det danske sprog på sygelig kulturretur - blogginlägg på Avisen.dk 20/6 2008  

Hans Bülow: Slappt ej veta nytta med SFI - Sydöstran 20/6 2008

Kalle Kniivilä: Fina språk och mindre fina - egen blogg 19/6 2008

Chief Ankama: Impact of Language on Education Policy - New Era 18/6 2008

Olle Josephson: Språkvård också en social fråga - Svenska Dagbladet 16/6 2008

Per-Åke Lindblom: "Värna språken" - ett steg framåt - Budstikken nr 2/2008

Fredrik Lundström: Svenska språket om 100 år - bloggen "På svenska" 11/6 2008

Olof Lavesson: Möte med Leonard Orban - egen blogg 9/6 2008

Johan Bergendorff: Välkomna till Bolognaklubben - den jämförbara högskolan? - Sveriges Radio P1 8/6 2008

Norimitsu Onishi: For studies in English, Koreans learn to say goodbye to dad - International Herald Tribune 8/6 2008

Billy Butt: Språkkunskaper räcker inte till för medborgarskap - nättidningen sourze 8/6 2008

Lis Madsen: Hvorfor bruge tid på nabosprog? - Frit Norden nr 2-3/2008 och Magasinet NORDEN nr 4/2007

Jacob Buhl: EU og domænetab - Frit Norden nr 2-3/2008

Leif Kajberg: Lidt om dansk og svensk på tværs av Øresund - Frit Norden nr 2 -3/2008

Jakob Buhl: Et sprog kan forsvinde sammen med en generations uddøen eller fraflyttning - Frit Norden nr 2-3/2008

Eva Bäckstedt: Lovsång till svenskans bevarande - Svenska Dagbladet 5/6 2008

Charlotta Sjöstedt: Klimatomslag gav upphov till språk - Språktidningen juni 2008

Bra lagförslag om språket, men det där seminariet... - bloggen "Tilde text" 4/6 2008

Lena Skogberg: Språktidningen går hem hos läsare - Hufvudstadsbladet 3/6 2008

Jens Rahauge: Vort homogeniserede modersmål - Budstikken nr 2/2008

Michael Reuter: Därför lever svenskan fortfarande i Finland - Språktidningen nr 3/2008

Östen Dahl: Grammatikens grundfärg är som zebrans - Språktidningen nr 3/2008

Åsa Mickwitz: Ett papper om domänförlust och lexikalt inflytande – Språkbruk nr 2/2008

Henry Notaker: Språkhistorie og mathistorie - Språknytt nr 2/2008

Sylfest Lomheim: Står norsk språk "fjellstøtt"? - Språkrådets webbplats 30/5 2008

Henrik Stenbäck: "Rumäniens image sämre än verkligheten" - Vasabladet 29/5 2008

Niklas Lampi: Katalogen som visar varför språkpolitiken behövs - Tidningen Åland 29/5 2008

Olle Josephson: Året då familjeterapi och gräsrot blev svenska ord - Svenska Dagbladet 24/5 2008

Stefan Pålsson: Språkteknologin öppnar nya möjligheter för lärandet - IT för pedagoger 21/5 2008

Ola Wikander: Språkstudier som njutning och spegel - Svenska Dagbladet 16/5 2008

Ann Norrby: Tänk på svenska - skriv på engelska - NyTeknik 14/5 2008

Lasse Granestrand: Stog - en talspråksform som väntar på sitt erkännande - Dagens Nyheter 11/5 2008

Catharina Grünbaum: "Annongs" eller "annons" - en språksocial fråga - Dagens Nyheter 9/5 2008

Olle Josephson: Lär ut danska i skolan! - Svenska Dagbladet 3/5 2008

Tommy K. Johansson: Gratisprogram försöker översätta engelska till svenska - egen blogg 30/4 2008

Erik Tunstad: Verber på vandring - videnskab.dk 29/4 2008

Ledarredaktionen: Ordförrådet tryter snabbare än man tror - Uppsala Nya Tidning 28/4 2008

Claes Fürstenberg: Fridhemsborna måste lära sig förstå - Sydsvenska Dagbladet 25/4 2008

Linus Sköld: Sär skrivningar - ett svenskt otyg på frammarsch...kanske? - Svenskläraren nr 2/2008

Inger Lindberg: Några myter om tvåspråkighet - nättidningen Alba nr 2/2008

Ann-Charlotte Horgby: Svårast för små barn - nättidningen Alba nr 2/2008

Tuula Polojärvi: Ofullständigt tvåspråkig - nättidningen Alba nr 2/2008

Sorin Simion: Svenska ur rumänskt perspektiv - nättidningen Alba nr 2/2008

Rasoul Nejadmehr: Mina brutna språk - nättidningen Alba nr 2/2008

Laust Hallund: Vi talar stadig dansk, okay! -  videnskab.dk 22/4 2008

Neville Alexander: Proper use of mother tongue the way forward - Cape Times 21/4 2008

Herman Lindqvist: Vore det det inte för Finland hade vi talat danska idag - Aftonbladet 20/4 2008

Jeppe Bangsgaard: Dårlige undertekster skaber dårligt dansk - Berlingske Tidende 19/4 2008

Erik Niva: På resa genom hockeyns vagga – Aftonbladet 18/4 2008

Bent Pedersbæk Hansen: Sproglov - fred i vor tid - Jyllands-Posten 18/4 2008

Catharina Grünbaum: Audition och image på ren svenska - Dagens Nyheter 18/4 2008

Maria Bech: Fuck, jeg elsker engelsk! - Avisen.dk 15/4 2008 

Ewen Callaway: Neanderthals speak out after 30000 years - New Scientist 15/4 2008

Per-Åke Lindblom: Går det inte att översätta "accountability"? - Språkförsvarets nätdagbok 15/4 2008

Martina Rampas: Man spricht Texas-Deutsch - Der Spiegel 14/4 2008

Palle Weis: Sprog til tiden - Information 9/4 2008

Lars Henriksen: En sproglov har lange udsigter - Kristeligt Dagblad 8/4 2008

Peder Skuym-Nielsen: Gættelegen dansk - Jyllands-Posten 8/4 2008

Sandra Boss: Tal dansk - ellers forsvinder det - Information 8/4 2008

Ledarredaktionen: Sproget - Jyllands-Posten 8/4 2008

Lars Henriksen/Freja Bech - Jessen: Ingen redningskrans till det danske sprog - Kristeligt Dagblad 7/4 2008

Arild Hald Kirkegaard: "Fedterøveri for globaliseringen" - Modersmålskredsens blogg 7/4 2008

Danmark kapitulerer - bloggen Ydmyghed 7/4 2008

Olav Kobbeltveit: Kamp for svensk i Sverige - Bergens Tidende 7/4 2008

Anthonio Salminen: Splittring i språkfrågan hämmar utvecklingen - Tonys blogg 7/4 2008

Peter Harder/Niels Davidsen - Nielsen: Bindende sprogbestemmelser på universiteterne - Berlingske Tidende 6/4 2008

Karin Svensson: Blågul väg till svenska hjärtan - Svenska Dagbladet 6/4 2008

Per-Åke Lindblom: Någon har ögnat igenom Språkförsvarets webbsidor som fan läser Bibeln - Språkförsvarets nätdagbok 4/4 2008

Cecilia Christner Riad: Sydsamiskans comeback - Språktidningen nr 2/2008

Anders Jonsson: Språklagar - bloggen "För nöjes skull" 3/4 2008

Kulturredaktionen: Behöver vi skydda vårt språk? - Ystads Allehanda 3/4 2008

Helena Hugosson: Far och flyg för svenska med brytning - Paraplyprojektet 3/4 2008

Marie Louise Ramnefalk: Omhulda svenskan är inte att förtrycka - Svenska Dagbladet 2/4 2008

A W Fähstorkh: Den politiska korrektheten och svenskan I - Samtiden.com 31/3 2008

Johanna Westman: Språklig medvetandehöjning - Hufvudstadsbladet 30/3 2008

Michael Erard: How global success is changing English forever - NewScientist 29/3 2008

Tine Bruun Eriksen: H.C. Andersen bliver trynet af Shakespeare - Berlingske Tidende 25/3 2008

Barbo Hedvall: Ett huvudspråk är inte fel - Dagens Nyheter 23/3 2008

Olle Josephson: Engelskspråkiga skolor bäddar för tuffare tag - Svenska Dagbladet 22/3 2008

Ledarredaktionen: Våga värna svenskan - Sundsvalls Tidning 20/3 2008

Östen Dahl: Etnicitet och minoritetsspråk - Lingvistbloggen  20/3 2008

Jan-Olof Bengtsson: Do you speak Swedish? - Kvällsposten 19/3 2008

Ledarredaktionen: Snacka går ju, typ - Sydsvenska Dagbladet 19/3 2008

Per-Åke Lindblom: Är den s.k. flumskolan skuld till svenska språkets svaga ställning? - Språkförsvarets nätdagbok 19/3 2008

Svenska Dagbladets ledarredaktion: Lag om rikskringkasting på svenska? - Svenska Dagbladet 19/3 2008

Mikael Parkvall: Vår kommande (?) språklag - Lingvistbloggen 19/3 2008

Catharina Grünbaum: Bara svenskar blir förnärmade av "ni" - Dagens Nyheter 19/3 2008

Svenska talar vi i Sverige - bloggen Akvileja 18/3 2008

Eva Bäckstedt: Ny lag ska rädda svenska språket - Svenska Dagbladet 18/3 2008

Niklavs Lapukins: I Sverige är svenska huvudspråket - Upsala Nya Tidning 18/3 2008

Andreas Widoff: Förslag till ny språklag framlagt - Språkbloggen 18/3 2008

Förslag till ny språklag presenterades idag - Allans blogg 18/3 2008

Tove Bull: Har universiteta eit språkansvar? - Språknytt nr 1/2008

Brit Mæhlum: Ska vi la norsk være ei ulempe - i Norge? - Språknytt nr 1/2008

Erik Skön: Hejda nedmonteringen av svenska språket i Finland - SverigeFinland Armémuseums blogg 12/3 2008

Ulrika Good: Jag är en kriminellt belastad språkpolis - egen blogg 11/3 2008

Svenska språket är 1337 - Iqaros blogg 10/3 2008

Erik Wahlström: Ett lapptäcke av språk - Hufvudstadsbladet 10/3 2008

Bengt Göransson: Konsten att sälja en byhåla - Helsingborgs Dagblad 10/3 2008

Mette Minor Andersen: Kendskab til kultur er nøglen till verden - videnskab.dk 9/3 2008

Catharina Grünbaum: Att vara på talefot rekommenderas - Dagens Nyheter 7/3 2008

Jesper Høgenhaven: "Men sprogets ord må til musik sig føje" - Tidehverv nr 3 mars 2008

Javier Rodríquez Marcos: A más lenguas, menos español (Ju fler språk, desto mindre spanska) - El País.com 3/3 2008

Malligt i Solna - Gabrielles blogg 6/3 2008

Søren Gosvig Olesen: Omkring omkring - Budstikken nr 1/2008

Cæcilie Helmer Madsen: Svensk over sundet - Budstikken nr 1/2008

Per Øhrgaard: En tale for min syge niece - Danmark - Budstikken nr 1/2008

Olle Josephson: I språkteorin kan man tänka sig klok  - Svenska Dagbladet 1/3 2008

Sabine Kirchmeier-Andersen: Dansk og/eller andre sprog - et spørgsmål om lovgivning - Nyt fra Sprognævnet 1/3 2008

Rasmus Bo Sørensen: Det nordiske babelstårn - Information 28/2 2008

Deilig på dansk - bloggen "Livet leker" 26/2 2008

Lars Otto Andersen: Når sprog smelter sammen - Metroxpress 26/2 2008

Teresa Küchler: Language director defends EU´s costly translations - EUobserver 25/2 2008

Adrianne Appel: Dominance of English alienates most scientists - DAWN 24/2 2008

Curt Isaksson: Allt fler avhandlingar skrivs på engelska - Universitetsläraren nr 2/2008  

Niklas Gedda/Peter Hammarbäck: Mest utländskt i svenska kanaler - Svenska Dagbladet 27/2 2008

Arild Hald Kierkegaard: Engelsk inflydelse på dansk - der er brug for sprogrøgt - årsskriftet Critique nr 1/2008

Niklas Gedda: För dyrt med svenskt i tv - Svenska Dagbladet 26/2 2008

Øystein A. Vangsnes: Money talks i Älvdalen - egen blogg 19/2 2008

Brigitte Alfter: Adoptér et sprog - Information 19/2 2008

Hans Persson: Library Lovers: dagens stolpskott - bloggen "du är vad du läser" 17/2 2008

Åsa Hammar: Språklag stoppar fördumning - Skolvärlden 13/2 2008

Bengt Ohlsson: Engelskan är som ett backstagepass - Dagens Nyheter 9/2 2008

Morten Mikkelsen: Danmark er et grammatiskt u-land - Kristeligt Dagblad 9/2 2008

Kenneth Myntti: Den finlandssvenska gåtan - Vasabladet 4/2 2008

Kristin Bjørnkær: Æ, ø og å - Information 4/2 2008

Ola Wennstedt: Dialekter i Västerbotten - Tidningen Kulturen 3/2 2008

Peter Kingston: Wanted: English spreakers with fluency in sarcasm - The Guardian 29/1 2008

Catharina Grünbaum: Finlandssvenska är inte finsk svenska - Dagens Nyheter 28/1 2008

Jasenko Dervisic: Svenska språket erövrar världsspråk - Språktidningen nr 1/2008

Gregor Flakierski: Språk, kultur och autonomi - Språktidningen nr 1/2008

Fia Schelander: Sjung på svenska! - Göteborgs-Postens webbsektion "Grafitti" januari 2008

Anders Lotsson: Smartare sökningar med semantik - Computer Sweden 27/1 2008

Catharina Grünbaum: Finlandssvenskan är inne - Dagens Nyheter 24/1 2008

Niklas Byskata: Svenska behövs även i morgon - Österbottningen 20/1 2008

Nella Bergström: Svenska språket är hotat! - Gård & Torps webbplats 17/1 2008

Joakim Snickars: Nya attityder och ny tvåspråkighet - Österbottningen 14/1 2008

Andreas Widoff: Språkgemenskap - kulturgemenskap? - Språkbloggen 11/1 2008

Teresa Küchler: EU launches intercultural dialogue year amid criticism - EUobserver.com 9/1 2008

Daniel Rydén: När farsan säger "fett", tar ungarna nya ord - Sydsvenska Dagbladet 6/1 2008

Siv Strömqvist: Könet måste få avgöra valet av adjektivändelse - Svenska Dagbladet 5/1 2008

Olle Josephson: Förväntningar leder svenska språket framåt - Svenska Dagbladet 2/1 2008

Karin Thunberg: Nu är det absolut slut med att att kommunicera - Svenska Dagbladet 2/1 2008

Andreas Widoff: Språkens år 2008 - Språkbloggen 1/1 2008

 

(Denna sektion uppdaterades senast den 6/3 2019)