Sprakforsvaret
   

Varning på engelska i Stockholm - why?

I hörnet Hamngatan-Regeringsgatan i Stockholm kan man nu vid övergångsställena läsa texten "Look up tramcars passing". En oförklarlig
anglifiering av språket i SL:s och Stockholmsgatukontors kommunikation med medborgarna? En anglifiering som därtill är språkligt inkorrekt. Enligt den av riksdagen 2009 antagna språklagen ska det offentliga språket vara enkelt och begripligt och avfattas på svenska. Detta borde vara en självklarhet i en varningstext som den aktuella. Information på engelska på svenska gator visar en nonchalans mot i första hand de många äldre och invandrare som har klena kunskaper i det språket.

Åke Löfgren
Nacka

(Insändaren här publicerad med författarens tillstånd)