Sprakforsvaret
   

 

Varför breder engelskan ut sig på svenskans bekostnad? Varför använder svenska myndigheter sig överhuvudtaget av engelska beteckningar på olika enheter, byggnader, projekt och evenemang?

Borde det inte vara en garanterad rättighet att få t.ex. bruksanvisningar och resevillkor på svenska i Sverige?

Varför visas så många långfilmer på engelska och så få på svenska och andra språk i svensk tv? Varför är så många reklaminslag i tv och i andra massmedia i Sverige på engelska?

Är det helt självklart att 90 procent av alla avhandlingar ska skrivas på engelska vid svenska universitet, vilket numera sker? Verkar det inte lite bakvänt att föredrag och seminarier hålls på engelska, trots att alla förstår svenska?

Förlorar inte svenskspråkiga på att svenska företag går över till engelska som koncernspråk?

Går inte kunskap förlorad när engelska införs som första undervisningsspråk vid svenska skolor?

Är det inte ett fattigdomsbevis att svenska idrottsklubbar skaffar sig namn i stil med "Hawks" i stället för "Hökar", eller att svenska tv-program ges titlar som "Cold case Sverige"?

Om du tycker att dessa frågor är relevanta, borde nätverket Språkförsvaret och denna webbplats intressera dig.

Språkförsvaret inser naturligtvis engelskans gångbarhet som internationellt andraspråk, men engelskans nuvarande ställning som världsspråk hotar också på sikt andra språks fortlevnad, däribland svenskans. Detta är ingen ödesbestämd utveckling, men kräver opinionsbildning för att vändas.  

(Bilden publicerad med Jan Berglins tillstånd)

Språkförsvaret anser att mångspråkighet har ett värde i sig och att svenskan i Sverige numera aktivt måste försvaras på ett helt annat sätt än tidigare, i och med EU-medlemskapet och den ökande internationaliseringen.

 

Språkförsvaret menar, att de många olika språken i världen innebär en rikedom, och att domänförluster (t.ex. att svenskan upphör att användas på ett område, som inom naturvetenskaplig forskning) kan undvikas med en genomtänkt språkpolitik.

 

Det behövs en gräsrotsrörelse för att försvara svenska språket. Ditt ställningstagande räknas i allra högsta grad. Ta kontakt med oss om du har frågor eller vill beställa nyhetsbrev - eller bli helt enkelt medlem!

Nätverket Språkförsvaret

 

Senaste uppdateringar

19/10 2020 – Anders Svensson: Ställ inte olika språk mot varandra – Dagens Nyheter 19/10 2020 – se också övriga Senaste uppdateringar

Senaste blogginlägg

19/10 2020 Engelska för hela slanten på svensk tv

 

Kalendarium

4-5/11 2020 – Sextonde nordiska konferensen om systemisk funktionell lingvistik och socialsemiotik - Uppsala universitet - se vidare information här!

För ytterligare kommande händelser se denna sektion

Kampanjen

Språkförsvaret skickade ut en språkpolitisk enkät till samtliga riksdagspartier den 8/7 2018. Publiceringen av svaren inleddes den 7/8 2018 och svaren ligger i denna sektion. Sju av åtta riksdagspartier besvarade enkäten.

Därför stödjer jag Språkförsvaret

Brita T. Norberg berättar varför hon har blivit medlem i Språkförsvaret.  Läs mera här – tidigare inlägg arkiveras i denna sektion!