Sprakforsvaret
   

Brevvväxling med beslutsfattare om "Stockholm - The Capital of Scandinavia"

 

FÖLJANDE TEXT MEJLADE JAG TILL SAMTLIGA STOCKHOLMS KOMMUNFULLMÄKTIGELEDAMÖTER I SLUTET AV MARS

Äntligen har några av Stockholms politiker tagit intryck av den massiva kritik som riktats mot slagordet Stockholm – the Capital of Scandinavia och motionerat om en ändring. Kan vi hoppas på att ett nytt slagord som verkligen är ett slagord kommer att ersätta det nuvarande som är kapitalt misslyckat.

1. Ett svenskt slagord för Sveriges huvudstad ska först och främst utformas på svenska. Underrubriker må sedan skrivas på hur många andra språk som helst.  Arbetar ni på svenska förstår ni också bättre vad det är ni egentligen säger.  
2. Vad är Skandinavien? Att Norge och Sverige bildar den Skandinaviska halvön är ett faktum. Men språkligt och kulturellt vill man ofta räkna in Danmark. Ingår då även Färöarna och Grönland? Inte så sällan inkluderas Finland. Hur man ser på Island är mera ovisst. Detta understryker hur feltänkt det nuvarande slagordet är.
3. Jag har aldrig hört annat än att ett land har en huvudstad, varken mer eller mindre. Att börja tala om huvudstäder för delar av Europa, hela Europa, delar av andra världsdelar eller hela världsdelar är rent nonsens.
4. Att betona att Stockholm är en huvudstad säger noll och intet om stadens egenskaper i övrigt. Det är ju egentligen dem ni vill lyfta fram, hoppas jag.

Det bästa ni kan göra vore att låta allmänheten komma med förslag. De flesta förslagen skulle säkert vara rena struntet, men tillräckligt många skulle vara rena guldkornen, som ni kan välja och vraka ur. Den processen skulle också leda till att förslagen finge en folklig förankring.

För mig personligen och flera andra som har att göra med våra grannländer skulle det föra med sig att vi äntligen skulle slippa klä skott för några arroganta stockholmares skull.

Gunnar Lund

31/3 2012

JAG FÅR SEDAN ETT ANTAL SVAR FRÅN POLITIKER OCH IGÅR KOM DETTA FRÅN MONICA EWERT

Hej Gunnar
Tack för ditt mejl. Jag beklagar att du inte delar vår uppfattning om att Stockholm är The Capital of Scandinavia. Det finns ingen avsikt att göra någon upprörd, allra minst våra grannar. Vi utbyter till exempel regelbundet erfarenheter med Köpenhamn. Varumärket är en positionering och inte en fysisk benämning. Stockholms stad står tillsammans med näringslivet och 50 kommuner i regionen bakom och varumärket som lanserades under 2005. Det togs fram i ett grundligt strategiarbete som pågick under ett par år innan lanseringen. Capital betyder inte bara huvudstad utan även huvudsaklig och betydande. Skandinavien är det för omvärlden mest kända geografiska begreppet för vår region och det framgår bl a av guideböcker, webbplatser och andra beskrivningar och därför har vi valt att använda det. Varumärket är på engelska eftersom vi främst riktar oss till en internationell målgrupp.
Stockholm – The Capital of Scandinavia bygger på tre huvudargument, central, business och culture. Samtliga uppgifter i varumärket bygger på källor och fakta, inte värderingar. Här följer några exempel: Stockholm är den mest centralt placerade och största staden i Skandinavien. Det bor 3,5 miljoner innevånare i regionen. Stockholmsregionen har 25 universitet och högskolor. Stockholm blev som första stad någonsin utnämnd av EU till Europas miljöhuvustad 2010. Bara inom miljö/eko-sektorn finns 25 000 anställda. I regionen finns 7 hamnar och 5 internationella flygplatser. Staden har nyligen fått utmärkelsen, som bästa investeringsregion i Europa 2012 av Financial Times. Kulturutbudet är stort om man räknar antalet restauranger, events och konserter. Stadens besöksnäring blomstrar och står för drygt 40% av hela Skandinaviens besöksnäring. Sist men inte minst är Stockholm känt för att här delas Nobel-, Polar- och Vattenpriset ut.
Vi arbetar strategiskt och långsiktigt för att sätta Stockholmsregionen på kartan i ett internationellt perspektiv.

Mvh
Monica Ewert
Director of Communications
STOCKHOLM BUSINESS REGION
11/4 2012


I MORSE SVARADE JAG HENNE SÅ HÄR

Hej igen Monica Ewert

För att överhuvudtaget förstå vad du skriver om måste jag be dig att

* definiera Skandinavien, vilka länder som ingår,
* ange vilka femtio kommuner som ingår i regionen,
* namnge vilka sju hamnar som ingår i regionen,
* namnge vilka fem internationella flygplatser som ingår i regionen.

Några sökningar på Google ger följande resultat

Sweden        962    miljoner    träffar
Norway         725    ”    ”
Finland          619    ”    ”
Denmark       606    ”    ”
Iceland          377    ”    ”
Greenland     230    ”    ”
Faroe Islands149    ”    ”
Svalbard        130    ”    ”

Scandinavia     46    ”    ”

Sweden är uppenbarligen ett tjugo gånger mer etablerat begrepp än Scandinavia. Till och med de glest befolkade Faroe Islands och Svalbard är var för sig tre gånger mer etablerade än Scandinavia.

Att under de omständigheterna påstå att Skandinavien skulle vara det mest kända begreppet är att vilseleda både sig själv och andra.

Jag ser fram emot ditt nästa mejl.

Gunnar Lund

12/4 2012

PÅ DET KOM SNABBT FÖLJANDE SVAR

Hej Gunnar
Tack för ditt svar. Jag tycker att jag redan har besvarat dina frågor och om du inte är nöjd med det jag skrev i mitt mejlsvar till dig kan jag tyvärr inte bistå med nya svar.

Mvh
Monica Ewert
Director of Communications

VARPÅ JAG KLOCKAN 12.OO SKICKAR FÖLJANDE MEJL

Nej Monica, du har inte svarat på de frågor jag ställt. Skandinavien – vad är det? Det måste du väl för tusan kunna svara på.

Gunnar Lund

12/4 2012