Sprakforsvaret
   

Brev till Stockholms kommunfullmäktigeledamöter

Sedan senast jag hörde av mig till dig har jag hunnit utväxla korrespondens med ledningen för Stockholm – Skandinaviens huvudstad. Den raka och okomplicerade frågan vad Skandinavien är, vägrar man svara på. Varför? Jo, man vet inte själva vad man menar.

Man skriver bland annat att Skandinavien är ett mer etablerat begrepp än Sverige. Hur sant är det då? Jag gjorde googlesökningar på engelska på alla nordiska länder och Skandinavien. Resultatet ser du här.

Sweden            962    miljoner    träffar
Norway             725    ”    ”
Finland              619    ”    ”
Denmark           606    ”    ”
Iceland              377    ”    ”
Greenland          230    ”    ”
Faroe                 149    ”    ”
Svalbard            130    ”    ”

Scandinavia         46    ”    ”

Sweden är uppenbarligen ett tjugo gånger mer etablerat begrepp än Scandinavia. Till och med de glest befolkade Faroe Islands och Svalbard är var för sig tre gånger mer etablerade än Scandinavia.

Slutsatsen är enkel.

Det finns starka ekonomiska skäl att marknadsföra sig med det otvetydiga Stockholm – Sveriges huvudstad istället för det luddiga Stockholm – Skandinaviens huvudstad.

Lycka till med omröstningen.

Gunnar Lund

14/4 2012