Sprakforsvaret
   

Brevväxling med Erik Hedén, IDG

(Brevväxlingen läses nedifrån och upp)

Hej igen Gunnar,
 
Jag är mycket tacksam för ditt engagemang i frågan. Framförallt handlar det dock om att vi på sikt vill ha samma namn i alla länder.
 
Jag menar givetvis inte att dessa företag kommunicerar på engelska i Sverige utan att vi i vår kommunikation (t.ex. vid införsäljning av projektet) lättare slår igenom med valt namn.
 
Avslutningsvis är vi av åsikten att engelska låter bättre. Rätt och slätt. Detta säger jag trots att jag, i likhet med sig, har ett stort intresse och en passion för det svenska språket.
Med vänliga hälsningar
 
Erik Hedén

24/4 2012

Hej igen IDG!
Och tack för svar Erik Hedén!

Svenska Dagbladet, den tidning er annonsbilaga låg i, rapporterar från hela världen. Och de gör det på svenska. De har också vunnit ett antal internationellt prestigefyllda priser, trots att de aldrig hemfallit åt att skriva vare sig på engelska eller annat främmande språk. Det går uppenbarligen att hålla sig till svenska och att bli internationellt erkänd.

Ett av landets mest hållbara varumärken med stor internationell spridning är IKEA. De har det goda omdömet att hålla sig till det eller de språk som gäller i respektive land. Aldrig har jag hållit en IKEA-katalog i min hand med annat än svensk text.

Andra svenska, internationellt verksamma och hållbara varumärken med konsumentinriktning är H&M, Ericsson och Volvo. Jag har inget minne av att jag ska ha fått reklam ifrån dem på engelska.

Du skriver i ditt mejl andra språk och inte engelska. Att hålla sig till en svensk överrubrik med underrubriker på respektive språk visar att man har ett internationellt förhållningssätt. Att hålla sig till bulgariska i Bulgarien, polska i Polen, tyska i Tyskland och så vidare visar att man verkligen intresserar sig för dessa länder.

Hållbara varumärken är den rubrik ni ska hålla er till när ni annonserar i Sverige. När ni vänder er till andra länder håller ni er till en underrubrik på det landets språk.

Till nästa år hinner ni rätta till detta.

Gunnar Lund

24/4 2012

Hej Gunnar

Tack för ditt mail. Detta är en debatt som tas upp varje år i samband med publicering av resultatet från undersökningen. Principiellt håller jag med dig om att det är av godo att försöka hålla sig till svenska språket.

Dock är det så att vi bland de 200 undersökta företagen också tittar på utländska varumärken som arbetar på andra språk. Dessutom har vår ambition från starten varit att sprida undersökningen utomlands, därför bedömde vi att vi behövde ett för dessa marknader gångbart namn.

Erik Hedén

23/4 2012

Bästa IDG!

Efter att ha tagit del av er annonsbilaga i dagens Svenska Dagbladet och varit inne på era hemsidor www.idg.se och www.sustainablebrands.se får jag intrycket att ni är ett svenskt företag med verksamheten huvudsakligen i Sverige. Även om ni råkar vara USA-ägda,  så borde ni hålla er till svenska i en tävling där enbart svenska företag deltar.

Hållbara varumärken är det självklara valet av rubrik på den varumärkesundersökning ni gör av svenska företag på den svenska marknaden. Hållbara varumärken är också vad som  borde stå på det diplom som delas ut. Sustainable brands är av kitschkaraktär. Med andra ord; Hållbara varumärken är ett hållbarare varumärke än Sustainable brands på den svenska marknaden.

Gunnar Lund

22/4 2012