Sprakforsvaret
   

Fortsatt brevväxling med Micki Leksaker

(Brevväxlingen  läses nedifrån och upp)

Hej och tack för svar, Kristin!

Nu var det inte förpackningarna jag syftade på när skrev till dig. Men efter ditt svar tog jag en tur till butiken för att studera dem. Hur texten disponerats på några av dem var föredömligt. Först en ā två rader på svenska, så ytterligare ett antal rader på olika språk och till sist en rad på vad jag tror är japanska. Engelskan kommer ett stycke ner och behandlas som ett språk bland alla andra.

Vad jag hade reagerat på var de cirka 60x90 cm stora skyltarna i glada färger. Nog skulle väl de kunna vara skrivna på svenska för den svenska marknaden, och om ni har liknande skyltar i andra länder på de respektive språk som gäller där.

Ett internationellt förhållningssätt och ett sätt att visa respekt för de länder man verkar i är just att hålla sig till varje lands språk och inte hafsa runt med engelska i alla sammanhang.

Lycka till!

Gunnar Lund

3/5 2012

Hej Gunnar,


Tack för ditt brev. Anledningen till att det står The swedish toy factory och inte Den svenska leksaksfabriken på våra förpackningar är att de är internationella. Vi säljer våra produkter i hela Norden, stora delar av Europa,i Japan och i Australien.
 
Med vänlig hälsning
Kristin Stafström

3/5 2012