Sprakforsvaret
   

Brev till Stiga

Under min senaste tågresa läste jag tidningen Kupé. Där har ni en helsidesannons. Det första jag reagerade på i den var att ni i texten vid varje sparkcykel skrivit ihopfällningsbar och senare i samma mening ställbar. I ett så stort företag som ert borde väl kunskaperna i svenska vara så stora att ni känner till ordet hopfällbar.

Vidare anger ni webbplatsens adress till stigames.com, trots att den korrekta adressen är stigagames.com eller stigagames.se. Lite väl slarvigt med tanke på vad jag antar att en sådan annons kostar.

Engelskans scooter har två betydelser i svenskan: skoter och sparkcykel. När ni då väljer att kalla sparkcyklarna kick scooter så betyder det sparksparkcykel. Det blir för många fel på den lilla mängden text, som annonsen innehåller, för att jag ska avhålla mig ifrån att gå in på er hemsida stigagames.se.

När jag väl gjort det är jag hänvisad till en mekaniserad google-översättning, som driver gäck med svenskan. Nog ska väl ett företag som Stiga med sina rötter i Sverige kunna presentera en korrekt svensk text till sina svenska kunder. Klarar ni inte av det själva, anlita fackfolk!

Gunnar Lund

12/5 2012