Sprakforsvaret
   

Brev till riksdagsledamöterna om svenskan som patentspråk

Bästa riksdagsledamot!

Än har inte ärendet nått längre än att Patentspråksutredningens betänkande ”Nationella patent på engelska” nyligen har kommit ut för remissbehandling. I sinom tid når ärendet dig för omröstning. Måtte du då ha kommit till klarhet om att svenska språkets status är på väg att devalveras ännu ett stycke.

Det ligger på ditt och dina riksdagskollegors ansvar att det i särklass vanligaste avhandlingsspråket vid svenska universitet är engelska, inte svenska. Ungefär 90 % skrivs på engelska. Andelen av masterutbildningarna på engelska är inte lika hög, men ändå är det ett mycket vanligt undervisningsspråk, trots att det är allmänt känt att man lär sig bäst på modersmålet. Likaså ger programutbudet i Sveriges Television och Sveriges Radio intrycket att det finns två språk i världen – det stora engelska och det lilla svenska, vilket är en i allra högsta grad förvrängd världsbild, som du och kollegorna är ansvariga för att den sprids.

Är det då så illa om engelska blir det rådande patentspråket i Sverige? Ja, värnar inte ens våra valda representanter om svenskans ställning i Sverige, hur länge dröjer det då inte innan svenskan har reducerats till ett B-språk i vårt eget land. De enda som tjänar på engelska i det här sammanhanget är storföretagen, som har råd att hålla sig med språkexpertis. Småföretagen och de enskilda uppfinnarna blir förlorarna. Vill du verkligen bidra till det?

De så kallade domänförlusterna är ännu inte totala inom avhandlingar, mastersutbilningar, radio och teve, men de har kommit så långt att det är dags att vrida utvecklingen tillbaka. Gör inte du och dina kollegor något åt saken, gör ingen annan det heller. Tro inte att anglifieringprocessen kommer att stanna vid nationella patent på engelska, om inte du och dina kollegor sätter ner foten och röstar emot förslaget. Det dröjer inte länge förrän nästa förslag om något engelskt pockar på att genomföras. Blir det så är du delansvarig för svenskans försvagade ställning.

Gunnar Lund

19/5 2012