Sprakforsvaret
   

Därför stödjer jag Språkförsvaret

Det var när jag idag gick igenom Centrum för lättlästs bloggstafett om språk, makt och demokrati, som jag hittade ett inlägg från Språkförsvaret, från den 19 april 2012. En sådan förening behövs verkligen, om det fortfarande går att vända utvecklingen.

Språk har alltid varit mitt stora intresse. Ju mera åren har gått, ju mera har jag lidit av svenskarnas överdrivna förtjusning över engelska i tid och otid. Det är ofta mycket pinsamt att höra. Av princip har jag inte den teleoperatör som så målmedvetet försöker få svenska folket att förlora förmågan att skilja mellan sheep och cheap.

Birgitta Härenstam

23/5 2012