Sprakforsvaret
   

Svenska duger – hos finnarna...

För första gången på fjorton år sjunger man på svenska i eurovisionsschlagerfestivalen. Men självklart är det inte det svenska bidraget som det handlar om. Den höga uppfattningen om vårt språk har inte vi svenskar idag. Det är Finland, som trots vad som skrivits om svenskans ställning där, håller svenskan så högt att man väljer att framträda med den internationellt.

Gunnar Lund

(Insändaren publicerad i Nya Wermlands-Tidningen 24/5 2012)