Sprakforsvaret
   

Var rädda om vårt modersmål

 

Som prins Daniel uttalade sig då han blev pappa och blandade svenska och engelska så undrar man när han som svensk prins inte kan hålla sig till ren svenska och är rädd om vårt modersmål här i landet: vart är vi på väg?


Det väcker om vårt svenska språk kommer att överleva den ockupation av bland annat engelska ord som är inne och mode att uttala, i stället för vårt svenska modersmål.


Här gäller också nya företag som alltför ofta får ett utländskt namn trots att det ligger i Sverige.


Vidare kan det nämnas när det gäller tv-filmer så är det genomgående engelskspråkiga sådana som sänds. Liksom andra program som ”Så ska det låta” samt framträdanden av många artister så är det mest engelska som texterna sjungs på.


Det får också nämnas svenska kyrkans präster och andra samfund. När de framför sitt budskap till folket är det med sånger på engelska, trots att många av deltagarna ej har fått lära sig språket i skolan på grund av att de är äldre och därför då blir undrande över vad de sjunger om.


Var rädda om vårt svenska språk och låt det inte ockuperas.


Hans Hansson

Hishult


(Insändaren publicerad i Helsingborgs Dagblad den 30/4 – här med författarens tillåtelse)