Sprakforsvaret
   

Brev till TV4 om "Late night EM"

 

European Championship är engelska för Europamästerskap och förkortas absolut inte EM.
 
Sen kväll är svenska för late night.
 
Sen EM-kväll
är svenska till skillnad mot Late night EM, som varken är svenska eller engelska.
 
Om TV4-gruppen är svenska för About the TV4 group.
 
Uppenbarligen har ni språkproblem på TV4. Jag erbjuder mig att hjälpa till att lösa dem mot en skälig pekuniär ersättning.
 
Gunnar Lund

13/6 2012