Sprakforsvaret
   

Amerikansk kultur likriktar

När 3 000 niondeklassares kunskaper prövades och jämfördes med dem hos jämnåriga i tolv andra europeiska länder stod det klart att svenskarna var mästare i engelska. Däremot är kunskaperna i spanska skrala. Det kunde man läsa i fredagens tidning.

Självklart är det så. Förutom att svenskan och engelskan båda är nordgermanska språk är vi också så ensidigt inriktade på USA. Rena rama tunnelseendet. Måtte vi komma ur den tunneln och upptäcka att världen innehåller så mycket mer.

När det gäller spanskan är jag inte ett dugg förvånad om svenskarna rent av är sämst. Skulle motsvarande test göras på andra stora språk hamnar förmodligen svenskarna genomgående i botten.

I fortsättningen på den korta artikeln anas att Skolverket är inne på liknande tankebanor. Vill vi ha ett kulturellt utbyte med det stora flertalet länder med annat modersmål än engelska får vi vara så goda att lära oss deras modersmål. Enbart amerikansk kultur är i längden torftigt.

Gunnar Lund

(Insändaren publicerad i Nya Wermlands-Tidningen 30/6 2012 - här med författarens tillåtelse)