Sprakforsvaret
   

Brev till McDonalds om "I´m lovin´it"

McDonalds är ett av de ledande företagen när det gäller att sprida den amerikanska livsstilen över världen. Med det följer att man är trög att ta seden dit man kommer, bland annat anpassa sitt språk till lokala förhållanden.  Den första konkursen någonsin för en franchisetagare lär ska ha inträffat i Norrland, vilket gav eko i stora delar av världen. Den lokala konkurrenten serverade mål medan McDonalds höll sig till meal.

Mål leder tanken vidare till att ni sponsrar EM i fotboll, vilket även visar sig i att ni skyltar med EM-MÅÅÅLET, som jag antar ska vara en association både till spelet och till maten. Det skulle aldrig ha fungerat om ni hållit fast vid era anglicismer. För att se hur hårt ni håller er fast vid dem internationellt gick jag in på McDonalds hemsidor i de länder, som framträtt mest i EM-fotbollen.

Ingenstans i Polens, Italiens, Spaniens eller Portugals nämns I'm lovin' it varken på engelska eller på deras egna språk. Ukrainas skrivs med kyrilliska bokstäver, som är svårtydda för den som inte är van. Någonting står under varumärkes-M-et, men det ser inte ut som I'm lovin' it.

Tysklands sticker ut med sitt ich liebe es. Det är ett resultat av att tyskarna hade fått nog av amerikanisering och protesterade massivt för några år sedan. McDonalds förstod att det var dags att ta seden dit man kommit och anpassa språket därefter. Det är dags att McDonalds gör samma sak här i Sverige.

Skippa I'm lovin' it, skippa meal och skippa newsroom!

Skriv jag älskar det, skriv mål och skriv till exempel senaste nytt!

Gunnar Lund