Sprakforsvaret
   

Bra namn – utan anglicism


Karlstad Hockeyklubb!

Jag gläds med er, inte bara för att ni startar en ny ungdomsverksamhet, utan för valet av namn. Det är på vanlig enkel svenska utan det så ofta förekommande hypersvecistiska genitiv-s-et på Karlstad. Hypersvecism är en språkform uppkommen genom överdriven strävan till korrekt svenska.

Namnet är också fritt ifrån dessa nu för tiden så frekvent förekommande anglicismerna, såsom United, Club, Suncity och liknande. Svenskan blir bäst om man inte krånglar till den.

Jag kommer och tittar på er så snart det står klart var den nya arenan ska ligga – inte vart. Var handlar om läge. Vart handlar om riktning.

Lycka till!

Gunnar Lund

(Publicerad i Nya Wermlands-Tidningen den 12/7 2012 - här med författarens tillåtelse)