Sprakforsvaret
   

Brev till värnamopolitiker om marknadsföringen av Värnamo

Kära värnamopolitiker!

Då jag i juli blev uppmärksam på att er tillväxtstrateg Carl Helgesson smidde planer på ett samarbete med Julian Stubbs gällande marknadsföringen av Värnamo, tyckte jag att det fanns anledning att höja ett varningens finger. Det resulterade i en insändare i Värnamo Nyheter den 17 juli, som besvarades den 19 juli, som jag i min tur besvarade den 24 juli*.  

Nu skriver jag direkt till er i en förhoppning om att ni inte ska ramla i samma fallgropar som Stockholms- och Sigtunapolitikerna. Som första steg ska det språk ni arbetar med vara svenska: av två skäl – ni som kommun har en språklag att förhålla er till (se bilaga) – och om ni håller er till svenska så genomskådar ni  fjolliga påståenden bättre än om de är på engelska. Att sedan översätta mera genomtänkta påståenden till engelska och andra språk får ett korrektare och kraftigare genomslag.

Stockholm the Capital of Scandinavia och Sigtuna where Sweden begins, dvs. Stockholm Scandinaviens huvudstad och Sigtuna där Sverige börjar saknar varje förankring i verkligheten och har tagits fram utan ett uns av samarbete med lokalbefolkningen. Inte ens Stockholms auktoriserade turistguider tillfrågades om synpunkter trots att de mer än andra kommer i kontakt med turister. De skäms för att tvingas framföra det toppstyrda dekretet att Stockholm skulle vara huvudstad åt mer än Sverige. En stor andel av lokalbefolkningen reagerar också starkt negativt. Vill ni ha den situationen i Värnamo? Jag vill inte tro det.

Vad är Värnamo? Det är inte husen, vägarna eller broarna som ger liv åt orten. Det är människorna som lever och verkar på orten, som också ger liv åt den. Det är de som omvärlden gör affärer med och det är dem man väljer att besöka. Det är det viktigaste skälet till att ni lokalpolitiker i en marknadsföringsfråga som denna ska engagera lokalbefolkningen i hur slagorden och planerna ska läggas upp. Det räcker inte att ha kontakt enbart med en handfull näringsidkare.

Varje värnamobo ska känna stolthet och vilja till att medverka i marknadsföringen av orten. Det kommer de aldrig att göra om strategierna toppstyrs på det vis som skett i Stockholm och Sigtuna. Enkelt sammanfattar jag upplägget i två punkter.

1. Arbeta på svenska. Vad ni sedan kommer fram till översätter ni till de främmande språk ni finner motiverat. Att enbart hålla sig till engelska är inte internationellt, det är provinsiellt.
2. Engagera alla i lokalbefolkningen som är intresserade.  


Lycka till!

Gunnar Lund

* Insändarna kan inte publiceras här av upphovsrättsskäl.

7/8 2012