Sprakforsvaret
   

Brev till regeringskansliet om ”digital champion”

Jag läser att ni har tillsatt en digital champion.

För en svensk regering, som själv har varit med om att stifta en språklag, är valet av titel olyckligt. Det ger associationer till digitalt trav, digital hundsport, digital boxning och digital svamp, och det är väl inte avsikten.

Ja, båda orden är så etablerade i svenskan att de står med i SAOL med följande förklaringar

digital som avser siffror
champion mästare i sport; djur t ex hund som vunnit pris
data uppgifter, fakta (valde jag att skriva med, då det kanske är mer relevant här)

Men digital champion som titel inom Sverige är ändå en språkhybrid.

Vad sägs om följande möjliga titlar. Någon borde passa bättre.

Regeringens Datachef – Regeringens Dataexpert – Regeringens Datamästare.
Regeringens Digitalchef – Regeringens Digitalexpert – Regeringens Digitalmästare.


Gunnar Lund

12/9 2012