Sprakforsvaret
   

Brev till kommunstyrelsen i Ekerö

Jag har tagit del av en intressant tidningsbilaga, "Uppdrag" om Stockholmsregionen. Jag blev glad över att nästan hela texten var på svenska. Det går framåt. Huvudkommunen framhärdar med sitt litet fåniga "Capital of …" I övrigt var det ett väsentligt undantag: Ekerö kommun. Ni har en annons om Drottningholms slott och helt på engelska. Varför? Skall man tolka den så att ekeröborna bara förstår engelska, eller att kommunen bara vill locka till sig engelskspråkiga?  Litet elakt kan man undra om kommunen tänker utnyttja slottet och dess omgivningar till bostäder och annan bebyggelse. Är majestätet informerat?

Nej! Låt oss gemensamt slå vakt om vårt svenska språk!

De bästa hälsningar

Björn I Ohlson

16/11 2012