Sprakforsvaret
   

Öppet brev till SVT: Fattigdom kan också manifesteras på ett språkligt plan

 

(Öppet brev/pressmeddelande)

Sveriges Television
Oxenstiernsgatan 34
115 27 Stockholm


Fattigdom kan också manifesteras på ett språkligt plan


I söndags började SVT sända programserien ”Why poverty?”, som ingår i ett  världsomspännande projekt. SVT kommer att sända åtta dokumentärer och tjugotalet kortfilmer som handlar om fattigdomen i världen. Detta är naturligtvis ett behjärtansvärt ändamål och vi har ingenting att invända mot programidén. Det är inte det saken gäller. Vi förstår nämligen inte varför SVT har behållit den engelskspråkiga titeln i stället för att ersätta den med ”Varför fattigdom?”.


En förteckning över vilka nationella tv-kanaler som sänder programserien finns här: www.whypoverty.net/en/whentowatch/. Nästan alla icke-engelskspråkiga tv-kanaler, inklusive Sverige, översätter programtiteln i den övergripande presentationen, se bl.a. - www.whypoverty.net/en/article/234/ - till det lokala huvudspråket. Det finns heller inget hinder att använda den översatta programtiteln i programtablån och alltså bibehålla den vid sändning. Om man går till NRK2:s (TV2 i Norge) programtablå tv.nrk.no/guide/25-11-2012, framgår det att programmet sändes under namnet "Hvorfor fattigdom? De fattiges historie" kl. 22.45 i söndags.


I sändningstillstånden för SR, SVT och UR sägs det att dessa skall ta ett ökat kulturansvar och särskilt värna om svensk kultur och musik samt det svenska språket. Språkvårdsfrågor skall beaktas i programverksamheten.


Engelska är varken huvudspråk eller nationellt minoritetsspråk i Sverige. Frågan om programtitlar kan tyckas vara en petitess, men är i själva verket uttryck för de små stegens tyranni. Den objektiva konsekvensen är att vi skall vänja oss vid att engelska inte längre behöver översättas, eftersom engelska tydligen är något förmer än alla andra språk.


Språkförsvarets styrelse


*****


Nätverket Språkförsvaret

www.språkförsvaret.se/sf/
www.sprakforsvaret.se/sf/


E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se
             sprakforsvaret@yahoo.se