Sprakforsvaret
   

Språkliga missförständ väntar om vi inför hen

Det kommer in mängder av nya ord varje år i svenska språket och regelbundet mönstras det ut ett stort antal. Så fungerar alla språk. Men hen är ju inte vilket ord som helst. Ordklassen pronomen innehåller ju ord som funnits i språket sedan svenskan blev svenska för 700 år sedan. Våra pronomen har visserligen förändrats till uttalet men den processen har växt fram organiskt i vårt land hos språkanvändarna. Hen däremot är ju ett påhittat, konstgjort ord som någon föreslog första gången på 1960-talet i en artikel i SvD.

Vi kan jämföra med konstgjorda språk, esperanto och ido. Hur många svenskar kan ett enda ord på esperanto och hur många har överhuvudtaget hört talas om ido? Konstgjorda språk kan aldrig bli allmänna. Språk fungerar inte så.

Nu verkar hen ha blivit ett politiskt ord som vissa grupper i samhället till varje pris vill driva igenom. Till vad nytta? Det går knappast att motivera någon språklig situation där man behöver ett hen. Det som möjligtvis är värt att diskutera kan vara följande. ”När eleven fått provet i sin hand skall hen först fylla i Namn och Klass.” Skriv plural: När eleverna fått provet .. ska de först…etc.” Eller: ”… ska först Namn och Klass fyllas i”. Det är inget reellt problem.

En annan märklig förklaring till att man ska använda hen är följande: Vissa personer (läs: transvestiter) känner sig inte bekväma med könsuppdelningen mellan man och kvinna. De vill fylla i hen i frågeformulär o.d. Men då blir ju hen ett demonstrativt (utpekande) pronomen! ”Jaha, här är en som fyllt i hen. Det måste vara en transa.” Det var väl inget bra skäl att införa hen. Ordet trans är ju latin och betyder (föra) över. Om någon föds som man men känner sig som kvinna, och låter operera sig, då vill väl den (inte hen!) i logikens namn benämna sig kvinna.

Vad heter genitivformen av hen? Hens? Vad heter objektsformen av Hen? Henom eller bara hen? I meningen ”Hen kysser hen” är det då en man som kysser en kvinna eller en kvinna som kysser en kvinna eller en man som kysser en man? Det kommer bli många språkliga missförstånd om vi ska införa hen.

Ibland är det faktiskt viktigt att veta skillnaden på man och kvinna. Det kan gälla en undersökning om vissa sjukdomar där man måste veta om de är mans- eller kvinnorelaterade.

Så sammanfattningsvis. Låt hen bli en dagsslända och låt oss ägna oss åt viktigare saker.

Per Jonason
Solna

(Införd i Dagens Nyheter 2/1 2013 - här med skribentens tillstånd)