Sprakforsvaret
   

Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva

 

Språkförsvaret har nyligen gett ut antologin ”Svenskan – ett språk att äga, älska och ärva” (ISBN 978-91-633-9292-4).  Boken är inbunden och på 153 sidor. Den finns hos nätbokhandlare som AdLibris, Aniara, Bokia, Bokliv, Bokus, Ord & Bok, Skivlagret m.fl. och kommer också förhoppningsvis att finnas hos välsorterade bokhandlare. Från baksidestexten:

Vårt språk är vår största naturtillgång. Språket gör oss till vilka vi är och vilka vi blir. Men det är en naturtillgång som vi inte kan ta för given. En stor del av världens språk hotas av utplåning. Men inte kan väl det gälla oss?

Tyvärr ser vi starka tendenser till att också det svenska språket håller på att ersättas. Det handlar här inte om språkhistorisk utveckling – utan om att hela domäner inom utbildning och forskning håller på att gå förlorade. Språk expanderar på andra språks bekostnad. Men det är ingen ödesbestämd utveckling. I många falla handlar det om slentrian, aningslöshet och vanans makt som gör oss passiva. Den våg som sköljer över oss går att bromsa, förhindra eller styra.

Språkförsvaret inser givetvis engelskans gångbarhet vid internationella kontakter, framför allt med de länder som räknas som anglo-amerikanska, men vår traditionella öppenhet får inte göra oss blinda för att också vi riskerar att utplåna vårt språk i denna välvilliga strävan utåt. Eller som det stod i varningstexten invid spårvagnslinjen på Hamngatan i Stockholm: Look up!


Denna antologi, som består av ett antal artiklar fr.o.m. 2004, vittnar om att vi tror att det går att medvetet och systematiskt försvara vårt språk. Men den vittnar samtidigt om att vi tror att det är möjligt att påverka både makthavare och den allmänna opinionen med sakargument och att det när allt kommer omkring är vi enskilda människor som bestämmer språkutvecklingen.

För ytterligare information om antologin, kontakta sprakforsvaret@yahoo.se eller någon av kontaktpersonerna på Språkförsvarets webbplats. Vi skickar dig gärna ett smakprov via e-post.