Sprakforsvaret
   

Brev till Kooperation Utan Gränser om namnet "We Effect"

2/4 2013


Kooperation Utan Gränser
105 33 Stockholm


Språkförsvaret har informerats om att Kooperation Utan Gränser planerar att byta namn till We Effect. Det vore ett märkligt namnbyte i så fall. Om effect ska uppfattas som ett verb i betydelsen åstadkomma, verkställa, utföra eller genomföra på svenska, brukar det åtföljas av ett objekt i engelskan. Det finns exempelvis en Facebooksida, We Effect Change, som drivs av en amerikansk konsumentorganisation, Effectuate, Inc.


Dessutom är det naivt att tro att ett engelskt namn skulle innebära ett plusvärde någon annanstans än i engelskspråkiga länder. Vetenskapliga undersökningar visar i stället att de flesta konsumenter i olika länder föredrar att tilltalas på sina egna modersmål. Det betyder att ni bör använda ett svenskt namn i Sverige och sedan låta översätta det till andra språk, där ni är verksamma. Dessutom bidrar ni till att undergräva svenska språkets ställning i Sverige, om ett svenskt namn inte längre duger som namn på er organisation. Allt fler svenskar irriteras av dessa namnbyten till engelska, vilka är ett uttryck för självkolonialisering.


Språkförsvarets styrelse

genom Per-Åke Lindblom

Nätverket Språkförsvaret


www.språkförsvaret.se/sf/
www.sprakforsvaret.se/sf/


E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se
           sprakforsvaret@yahoo.se


Kontaktpersoner:


Christer Janson - tel: 070 3093932
Olle Käll - tel: 026 659188
Per-Åke Lindblom - tel: 070 7782302    
Hillo Nordström - tel: 070 5356056
Arne Rubensson - tel: 070 5355501