Sprakforsvaret
   

Brev till programansvariga för ”Stil” om långa monologer på engelska

 

Hej på er!


Jag lyssnade på programmet om Keith Haring och tidigare programmet om Irving Penn. Mycket intressanta program, men jag reagerade på de långa monologerna på engelska, väldigt summariskt översatta till svenska och ibland inte översatta alls. Ni måste tänka på att det faktiskt finns stora grupper i Sverige som inte kan ta till sig så stora doser engelska eller inte kan engelska alls. Det känns lite nonchalant av er att inte ta hänsyn till dessa grupper.


Den första juli 2009 antog Sveriges Riksdag en språklag (Svensk författningssamling 2009:600) som säger att svenska är huvudspråk i Sverige. Utöver huvudspråket finns också de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. ENGELSKA ÄR ALLTSÅ INTE ENS ETT MINORITETSSPRÅK I SVERIGE ENLIGT SPRÅKLAGEN. Sveriges Radio har en särställning som ett företag i allmänhetens tjänst med uppgift att göra program för hela Sveriges befolkning. I Sveriges Radios sändningstillstånd sägs det bland annat att "...särskilt värna om svensk kultur och musik samt det svenska språket". Att ha program med långa summariskt översatta eller ibland helt oöversatta avsnitt på engelska kan inte sägas följa sändningstillståndet och inte heller språklagen.


Med vänlig hälsning
Jonas Borelius
6/5 2013