Sprakforsvaret
   

Utdrag ur TNC-aktuell nr 1/2013

Såld på engelska? : om språkval i reklam och marknadsföring
Lindblom, P.-Å.; Kirch, F.-M. & Rubensson, A. (red.)


Antologi med bidrag från 18 olika skribenter, t.ex. ”Filmtitlar på engelska i Sverige (Olle Käll), ”När kobåjsarna blir reklamare” (Anders Lotsson), ”Engelska i platsannonsen” (Karin Helgesson). Detta är en av de första svenska böckerna som analyserar engelskans roll i reklam och marknadsföring i Sverige och andra länder, där engelska inte är officiellt språk. Följande övergripande frågor behandlas:

* Finns det några vetenskapliga rön, som motiverar användningen av engelska i reklam och marknadsföring i länder, där engelska inte är huvudspråk eller officiellt språk? Kan det finnas andra motiv? I så fall, vilka?

*Vilka föreställningar och myter finns det om det engelska språket inom marknadsföring?

*Vilka konsekvenser har användningen av engelska i reklamen i Sverige för svenska språkets ställning?


Stockholm: Språkförsvaret, 2013. 178 s. ISBN 978-91-637-1975-2.