Sprakforsvaret
   

Brevväxling med Anneli Rogeman om namnet ”We Effect”

Från: Cecilia Rydbeck
Skickat: den 11 maj 2013 22:27
Till: Anneli Rogeman
Ämne: Engelskt namn!
 
Hej!
 
Har genom Språkförsvaret uppmärksammats på att ni har bytt/ska byta namn till We effect! För det första undrar jag vad i all världen det betyder?! Är rätt bra på engelska, men där måste jag säga, att jag går bet. Dessutom vad är vitsen: är det finare på engelska? En möjlighet är ju att behålla det svenska namnet och komplettera med ett engelskt, om det nu absolut är nödvändigt att byta, men att bara ha ett engelskt, obegripligt namn är – tycker jag – rätt kortsiktigt (och dessutom ganska löjeväckande).
 
Kooperation utan gränser säger mig ju i och för sig inte heller riktigt vad det är ni gör, men det är i alla fall svenska. Jag försvarar absolut inte svenska i alla sammanhang, men jag tycker absolut att man ska använda den när det "går" och det verkar det ju ha gjort med er organisation under ett antal år, eller? Det jag vänder mig mot är onödig användning av engelska och det är detta ett bra exempel på.
 
Hoppas ni kan tänka om och inse, att namnbytet är fel!
 
Med vänlig hälsning
 
Cecilia Rydbeck

From: Anneli Rogeman
Sent: lundi 13 mai 2013 15:33
To: Cecilia Rydbeck
Subject: SV: Engelskt namn!

Hej Cecilia Rydbeck.


Om det hade varit möjligt är jag säker på att styrelse och årsmöte hade behållit vårt gamla namn. Men bland alla skäl till bytet finns det faktum att vi idag heter tre olika saker i våra 25 verksamhetsländer. Något som starkt försvårar arbetet med att söka finansiering från internationella källor; då måste man dels ha ett och samma namn, dels ha ett namn som fungerar internationellt. Någon onödig användning av engelska är namnbytet inte. Däremot tror och hoppas vi att det kommer att öppna fler möjligheter för oss att öka vår verksamhet. Och att därmed kunna bekämpa fattigdomen starkare och mer effektivt i framtiden.


Vänligen
Anneli Rogeman
Vd/CEO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kooperation Utan Gränser/
Swedish Cooperative Centre
www.utangranser.se 


From: Cecilia Rydbeck
Sent: lundi 13 mai 2013 16:28
To: 'Anneli Rogeman
Subject: Engelskt namn!

Hej och tack för att du tog dig tid att svara!

Jag håller dock fast vid min ståndpunkt, främst därför att det nya namnet inte betyder något! Har – det måste jag medge – i och för sig aldrig hört talas om organisationen tidigare men jag tycker ändå det är fel att byta namn från något som i alla fall är begripligt på svenska till något som inte är det alls på engelska.


Och om det hjälper er internationellt att också ha ett engelskt namn, så är det ok, men då borde det ju det vara något som säger vad ni håller på med. Och en möjlighet borde ju ha varit att ha ett svenskt namn (det gamla) och ett engelskt namn som visar vad ni gör.

Har också litet svårt att förstå vem som tvingade styrelsen och årsmötet att byta namn, men det kanske fanns någon anledning till detta. I så fall är den person eller vem det nu är som har hittat på det nya namnet "boven i dramat"....Det kan i alla fall knappast ha varit fråga om någon med engelska som modersmål.

Önskar er förstås ändå lycka till i det fortsatta arbetet med att bekämpa fattigdomen!

Med vänlig hälsning
Cecilia Rydbeck