Sprakforsvaret
   

Frågor till Ulla Hamilton om "Open Streets"

Bästa Ulla Hamilton,

jag läste en intervju med dig i Metro den 25/6. Med anledning av intervjun har jag några enkla frågor:

1. Vem/vilka har beslutat att genomföra arrangemanget "Open Streets"?

2. Vem/vilka har beslutat att det ska heta "Open Streets"?

Med vänlig hälsning,

Per-Åke Lindblom

26/6 2013