Sprakforsvaret
   

Annonsmisstag? Brev till Märta Måås-Fjetterström AB

Förbryllad har jag sett er annons om ”Sale” i dagspressen (t ex Svenska Dagbladet idag sid. 28), som dels är helt på engelska, dels inte uppger vad det är som säljs.

Förlåt min nyfikenhet, men finns det eventuellt någon tanke bakom detta eller är det ett rent misstag? En annons avsedd för engelskspråkiga publikationer som skickats fel? Eller riktar den sig i första hand till den troligen ganska lilla grupp av potentiella köpare som trots att de inte kan läsa svenska går igenom Svenska Dagbladet så noga att de hittar er annons (och tar reda på vad den handlar om)? Eller anser ni det oväsentligt om man formulerar sig på svenska eller engelska i Sverige?  

Tacksam för klarläggande.

Harald Henrysson
27/7 2013