Sprakforsvaret
   

Yttrande över Delbetänkandet SOU 2013:48 Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet

YTTRANDE

2013-09-22        
        
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Nätverket Språkförsvarets yttrande över Delbetänkandet SOU 2013:48 Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet.

Beträffande europeiska patent med giltighet i Sverige föreslår vi, att patentkraven skall finnas i en svenskspråkig version med rättsverkan i Sverige.

Skäl 1: Grundtanken med patent är uppfinnarens ensamrätt till sin uppfinning i giltighetsområdet under patentets giltighetstid. Konkurrerande näringsutövare måste därvid få exakt klarhet i skyddsomfånget, vilket bäst sker på modersmålet, dvs svenska, helt i enlighet med språklagens anda.

Om ett annat språk (engelska) blir rättsligt verkande, kommer den juridiska aspekten ”god tro” in i bilden, varvid patentets viktigaste uppgift, nämligen att entydigt ange och göra känt skyddsomfånget inte på bästa sätt kan uppfyllas. Detta innebär alltså en försämring och ökad osäkerhet om skyddsomfångets omfattning samt att detta kan variera beroende på olika intrångsmakares varierande språkkunskaper.

Skäl 2: Besväret att översätta från patentets språk till omgivande näringsutövares första språk (svenska) borde rimligen åligga den part som vill hävda en ensamrätt, nämligen den sökande/ägande parten till patentet och inte omgivande näringsutövare (ev. intrångsmakare).

Skäl 3: Om patentkraven skall avfattas på två språk, engelska och svenska, utgör det ingen eller en försumbar kostnadsbesparing för den sökande, om den svenska versionen görs rättsbärande. Detta är en kvalitetsgaranti för bästa möjliga översättning. En inkorrekt eller mindre bra översättning är vilseledande för omgivande näringsutövare och bidrar till minskad rättssäkerhet.

22 september, 2013

För Nätverket Språkförsvaret

Lars Fredriksson
Civilingenjör och uppfinnare
Västerskärsringen 34,
184 92 Åkersberga

Per-Åke Lindblom
Ordförande för Språkförsvaret
Spånga kyrkv. 616
16362 Spånga