Sprakforsvaret
   

Recension i Wermlandiana nr 3/2013

Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring. Red: Per-Åke Lindblom, Frank-Michael Kirsch och Arne Rubensson. Sthlm: Språkförsvaret, 2013, 179 s. - Fc


Deprimerande läsning men lite uppiggande är det å andra sida att få läsa ett så kraftfullt försvar av sitt modersmål. Boken är inte så värmländsk bortsett från att omslaget är utformat av Anita Stjernlöf Lund och att en av bokens artiklar är skriven av maken Gunnar Lund. "I butiken" heter hans bidrag. Inledningsvis spar inte Kjell Åke Abrahamson på krutet, när han kritiserar vad som sker med svenska språket: "Semesterdagarna (i hemlandet) är fyllda av överraskningar... Som att besöka läkarmottagning Hearth Health Group i Limhamn." Och han skriver vidare: "Något förfärligt sker i konungariket Sverige, en invasion som landets nedrustade försvar inte kan stå emot, en utarmning som gör oss fattiga i anden." Och han påpekar att engelskan är bara det fjärde största språket efter ryska, tyska och franska i Europa.

I ett kapitel med rubriken "Anglifieringen har nått löjets gräns" skriver Leif V. Erixell om oskicket att förse svenska byggnader, områden, flygplatser och mycket annat med namn på engelska. Skandalexemplet är Friends Arena i Solna. Att inte vår s.k. nationalarena ska få ett namn på det språk som de flesta behärskar är ju rena vansinnet! Dessutom är det knappast så mycket bättre i översättning: "Kompisarnas arena"! Besynnerligt! Andra exempel på den "pågående svenska språkliga självutplåningen" är enligt Leif V. Erixell Wermland Opera, som också Gunnar Lund nämner och "Library Lovers" - Svensk biblioteksförenings kampanj, riktad till svenskar. Intressant är kapitlet Filmtitlar på engelska och svenska?, författat av Olle Käll, som frågar sig:" Vad är det som gör att svenskan inte duger för filmtitlar i Sverige?" Den senaste Bondfilmen "Skyfall" har nog satt myror i huvudet på en och annan, inkl. undertecknad. (Det handlar alltså inte om hårt regn!) I våra grannländer får inte filmernas titlar på engelska i samma utsträckning. (Att översättningar av böcker till svenska kan få titlar på engelska är dock höjden av allt!)

Nu är det hög tid för mig att bekänna att jag inte läst hela boken utan bara sniffat på några kapitel. Det innebär bl.a. att jag inget skrivit om de många artiklarna om engelskan i reklamspråket.

Lena Sewall

(Här med redaktionens tillstånd)