Sprakforsvaret
   

Preliminära riktlinjer för granskningsgruppens arbete i fråga om ersättningsord

1) Helst endast ett ord.
Många synonyma ord för samma företeelse förtar genomslagskraften i en möjlig förändringsprocess.

2) Falla in i en svensk språkdräkt.
Detta ger bättre och vackrare svenska.

3) Stå för tydlighet.
Ger en bild av företeelsen på ett korrekt sätt.

4) Ge känsla av vinst.
Ersättningsordet skall öka förståelsen om företeelsen.

5) Gärna dubbelbottnad verkan
Önskvärt att knyta an till befintligt känt ord, företeelse eller ljudbild (ordlek, humoristisk känsla) för överraskande vinkling och starkt genomslag

6) Inga etablerade rent tekniska termer.
Utsikterna till framgångsrik förändring är minimala. Facktermer på svenska skall utvecklas i samverkan med fackfolk, vilket ger sakkunskap i kombination med språkvård.

Granskningsgruppen

2/10 2013