Sprakforsvaret
   

Brevväxling med Arbetets museum om utställningsnamnet ”Beyond the image”

(Brevväxlingen läses nedifrån och upp)

Hej Carina,


Ett stort tack för ditt snabba och informativa svar. Ditt svar ger en ännu en imponerande bekräftelse på det mycket viktiga arbete som Arbetets museum uträttar. Men jag tycket nog fortfarande att namnet på utställningen borde har anpassats lite till en svensk omgivning. Vi är också många som är bekymrade att svenska språket successivt förlorar mark till engelskan och att s.k. domänförluster inte minst på kulturens område blir alltmer tydliga.

Bästa hälsningar
Åke Löfgren

15/10 2013

Från: Carina Milde
Datum: 15 oktober 2013 13:30
Ämne: Svar på fråga om utställningsnamn

Hej Åke,

Tack för dina synpunkter. Mitt namn är Carina Milde och jag är intendent och ansvarig för EWK-museet och för projektet Nordiskt nätverk för politisk illustrationskonst.


Och vad gäller din fråga om valet av engelska som språk så ska jag förklara det.
Utställningen är en del i ett stort nordiskt samarbetsprojekt där bland annat Finland är en av värdnationerna och huvudprojektledarna. De talar inte svenska.
Vi har även haft många internationella gäster, bland annat från Israel, Syrien, Libanon etc. på våra konferenser och som deltagit i våra utställningsarbeten och de talar inte heller svenska.


Vi har valt engelska som konferensspråk och engelska som samarbetsspråk. Dock skriver vi texter på svenska/engelska, norska/engelska och finska/engelska. Eftersom vandringsutställningarna är ett resultat av varje konferens så har vi behållit de engelska rubriknamnen och flyttat med dem till vandringsutställningarna. Vi har många turister som kommer och besöker våra utställningar i Norrköping, liksom i de städer där vår vandringsutställning varit innan den kom hit till oss, därav behovet av en täckande rubrik.


Arbetets museum har flera internationella samarbeten, både inom dokumentärfotografi och inom tredimensionella utställningar och vi har ofta andra än svenska namn på våra utställningar som är framtagna i arbetsgruppen eller av varje utställande konstnär/fotograf/tecknare.


Sen är rubriken bara en del av den information som vi bjuder på i utställningen. Namnet står i direkt anslutning till en längre utställningstext på svenska och min förhoppning är att den texten, tillsammans med alla tecknares bilder och med de övriga fyra utställningstexterna ska ge en bild av vad utställningen handlade om.
Jag hoppas detta ger svar på din undran.


Varmt välkommen tillbaka till oss.
Bästa hälsningar
Carina Milde
 
 
Carina Milde
Intendent EWK-museet
Curator EWK museum
 
Arbetets museum/Museum of Work
Laxholmen
602 21 Norrköping
www.arbetetsmuseum.se

Från: Åke Löfgren
Datum: 15 oktober 2013 10:40
Ämne: Rubriken "Beyond the image" på pågående utställning
Till: info@arbetetsmuseum.se

Hej,

Jag blev genom ett medlemsblad från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap uppmärksammad på rubriken på er pågående utställning med nordiska tecknare om politiska ämnen. Jag kan då inte förstå varför ni har valt en engelskspråkig rubrik på utställning. Det faktum att utställningen omfattar en nordisk krets av tecknare  borde göra valet av en svensk rubrik ännu mer självklar. Man får väl också anta att den mycket stora majoriteten besökare på utställningen är svenskspråkig. Det är dessutom tveksamt om namnet på utställningen är så lätt att tolka; inte så få besökare lär ha svårt att definiera ordet "image" som ju i sig är ett kinkigt ord att tolka. Namnet på utställningen kan riskera att  skrämma-eller stöta-bort flera.
Jag vill för övrigt tillägga att jag har många fina upplevelser från besök på Arbetets museum.


Med vänliga hälsningar
Åke Löfgren