Sprakforsvaret
   

Brev till Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet, om “Op-ed”

Hej!


Jag är prenumerant på Svenska Dagbladet sedan många år (sedan 70- eller 80-talet) och har alltså upplevt många omgörningar av tidningen. Därför vill jag först förklara mig positiv till den senaste, som jag i väsentligt upplever som en förbättring. Dina ledare läser jag regelbundet med stort intresse.


 Orsaken till att jag skriver nu är att jag just såg i Språkförsvarets nätdagbok att någon reagerat mot användningen av det engelska begreppet ”Op-ed” för gästskribenter intill ledarsidan. Jag har också reagerat mot detta och delar helt åsikterna som framfördes i denna nätdagbok. I och för sig är jag van vid uttrycket, eftersom jag regelbundet vistas i USA och då läser New York Times, men även för mig har den egentliga innebörden varit oklar. Som framgår av artikeln om uttrycket på Wikipedia, kan det tolkas både som framförande av åsikter i linje med ledarredaktionens och av helt fristående åsikter.


Eftersom ”op-ed”-skribenter ”skriver utan några bindningar till ledarredaktionen”, enligt ditt inlägg på ledarbloggen, vore väl ”gästskribent” en lämplig beteckning?   


Som en läsare som inte ”hunnit vänja sig vid vad uttrycket innebär” och i allmänhet reagerar mot införande av alldeles onödiga, ofta svårtolkade engelska begrepp t ex i press och handel, hoppas jag att du ska ta hänsyn till synpunkterna i detta fall och att tidningen alltid bemödar sig om att vara kritisk till ogenomtänkt språkimport.


Med vänlig hälsning
Harald Henrysson
4/11 2013