Sprakforsvaret
   

Pressmeddelande: Skrota namnet "Malmö Live"!

 

(Pressmeddelande)


I Malmö byggs ett nytt konsert- och kongresshus, som ska stå färdigt 2015 och heta ”Malmö Live”. Malmö stads kommunikationsdirektör, Anders Mellberg, har förklarat att ”namnet skulle lyfta Malmö, vara internationellt gångbart och spegla såväl husets övergripande och gemensamma karaktär såväl som de enskilda aktörernas.” Allt detta ska namnet åstadkomma!


Carolin Sjöholm, kommunikatör hos ”Malmö Live”, försöker prestera en grundligare motivering till namnvalet i ett svar till Ingrid H. Fredriksson på Sydsvenskan:


Vi ville att namnet skulle:
- ha Malmöprägel
- beskriver den unga staden
- visa bredden och täcka in alla husets aktiviteter: konserter, kulturevenemang, kongress och hotell
- vara internationellt gångbart och samtidigt förstås av svenskar
Begreppet ’live’ står för både liv och levande men också för direktsändning.


Förvisso har namnet malmöprägel, eftersom ordet Malmö ingår. Fattas bara annat. Men på vad sätt beskriver ”live” den unga staden? Detta är snömos. Varför skulle ”live” täcka in husets alla aktiviteter?  ”Live” på engelska betyder inte liv utan är ett adjektiv med många betydelser.  Skribenter har också påpekat kontrasten mellan bokstaven ö i Malmö och den engelska stavningen i ”live”.


Denna ”ganska stora process” (Carolin Sjöholm igen) har enligt externa beräkningar kostat ett par miljoner kronor. Enbart namnet, som reklambyrån Hilanders tog fram, kostade 545 000 kronor.


Namnet är en provinsiell hybrid, som bör bytas ut innan bygget står färdigt. De lokala ”namnexperterna” tycks inte ens ha kommit på tanken att det går att imponera med ett slagkraftig svenskt namn i stället för med lånade fjädrar. Varför inte vända sig till malmöborna och utlysa en namntävling? Det är väl ändå dessa i egenskap av skattebetalare, som i stor utsträckning kommer att stå för notan!


Språkförsvarets styrelse

2/2 2014

Nätverket Språkförsvaret
http://www.språkförsvaret.se/sf/
http://www.sprakforsvaret.se/sf/

E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se
            sprakforsvaret@yahoo.se