Sprakforsvaret
   

Varför använder sig Halmstads kommun av skylten ”Duck crossing”?

     

Teknik- och fritidsförvaltningen

Halmstads kommun

Box 153

30105 Halmstad


Vid bron i Oskarström i Halmstads kommun finns vägskylten ”Duck crossing” uppsatt. Enligt uppgift är det en kommunal väg. Den har funnits där åtminstone sedan 2011. Men varför är den på engelska? Enligt språklagen, som antogs 2009, är svenska huvudspråk i Sverige; engelska har inte ens status av officiellt minoritetsspråk i Sverige. Skylten är ett fall av självkolonisering.


Hur har Teknik- och fritidsförvaltningen egentligen tänkt, när denna skylt har satts upp? Vägmärkesförordningens (2007:90) 3 § borde ha viss relevans även i Halmstad, nämligen att ”Vägmärken …skall vara …i sådant skick …att de kan förstås av de trafikanter som de är avsedda för”, och kan knappast tolkas som att svenska kan ersättas med ett språk, som färre talar och förstår.


Vi slår vad om att det inte har skett något språkbyte till engelska i Oskarström; inte heller har  majoriteten av de turister som passerar ändernas övergångsställe engelska som modersmål. Har Trafikverket (fram till 2010 Vägverket) köpt upp ett restlager från Storbritannien? I Wales är generellt vägskyltarna tvåspråkiga, på kymriska och engelska. Tvåspråkiga skyltar, på gäliska och engelska, finns också i de skotska högländerna och på öarna norr och nordväst om Skottland. På samma sätt kan man naturligtvis tänka sig tvåspråkiga skyltar i förvaltningsområdena för minoritetsspråken i Sverige, d.v.s. för finska, meänkieli och samiska.


Finns det fler sådana här skyltar i Halmstads kommun? I så fall måste samtliga plockas ner så fort som möjligt och ersättas med skyltar med antingen text på svenska – med förbehållet ovan -  eller enbart illustreras med en andfamilj. Trafikverket borde kunna tillhandahålla en sådan skylt; änder korsar trafikerade vägar överallt i Sverige.


Språkförsvarets styrelse

20/3 2014