Sprakforsvaret
   

”Duck crossing”.Till ansvariga för vägen genom Oskarström

Till Halmstads.kommun@Halmstad.se
Idag vid 6.00 PM
Hej vägansvariga i Halmstads kommun!
(Vänligen vidarebefordra till anvarig(a) person(er) i er organisation.)

Jag har flera gånger passerat genom Oskarström med bil. Sedan ett tag tillbaka finns där en engelskspråkig skylt med en andfamilj på. Fortfarande har jag inte förstått varför skylten är på engelska. Har tänkt i mitt stilla sinne: kan det vara för att upplysa invandrare på nåt boende i närheten om "faran" med de korsande änderna, men hejdat mig när jag insett att nyanlända svenskar sällan färdas i fordon på vägen genom Oskarström.

Då måste det istället vara som så att svenskakunskaperna i och runt Oskarström generellt är sämre än kunskaperna i ett stort främmande språk. Men det verkar högst osannolikt.En annan förklaring som är tänkbar är att detta kan vara ett uttryck för självförakt för svenska språket. Svenskan duger liksom inte ... Men bara det inte förhåller sig på detta viset ...!

För annars finns det väl ingen anledning att inte skriva på svenska! "Korsande änder" funkar kanonbra!

Skärpning Halmstads kommun: i Sverige är svenska språket officiellt majoritetsspråk. Vid sidan om svenskan har vi ett antal officiella minoritetsspråk. Engelska språket tillhör inte ens denna grupp!

Nästa gång jag passerar genom Oskarström förväntar jag mig att skylten (som i sig är gullig) förses med en svensk text, t ex just det väl beskrivande "Korsande änder".

Tacksam för kommentarer.


Med vänliga hälsningar
Bertil Göransson