Sprakforsvaret
   

Brev till P1 Morgon om intervju på engelska med en danska

(Brev till p1morgon@sverigesradio.se  den 2/4)

Hej!
 
I morse hörde jag reportaget i P1 morgon om Fixelancen på Vesterbro som hamnat på Nationalmuseet. Jag har inte hunnit lyssna på Nordegren & Epstein (jobbade då), men läser på webbsajten att Thomas N. trodde det var ett aprilskämt. Det trodde inte jag, men jag reagerade mycket negativt på att intervjun med sjuksköterskan skedde på engelska. Att intervjupersonen egentligen var danskspråkig framgick klart, dels av hans danska namn som nämndes, dels av hans påtagliga danska brytning (om än inte lika stark som Anders Fog Rasmussens) när han talade engelska.
 
Så länge jag kan minnas har I SR (och SVT) en god tradition rått: att intervjuer med personer som talar danska – liksom norska – sker genom att intervjuaren talar svenska och den intervjuade svarar på sitt eget språk. Reportern kan ibland behöva förtydliga genom att kort sammanfatta, och kanske översätta vissa nyckelord som svenskspråkiga lyssnare inte kan förväntas känna till.
 
Men att som i det aktuella reportaget intervjua en dansk på engelska, det ser jag som ett fullständigt nederlag för reportagekonsten. Om en SR-medarbetare inte lärt sig så mycket danska att hon klarar av att genomföra en skandinaviskspråkig intervju, då tycker hon ska lämna över uppdraget åt en kollega och börja träna på att förstå vårt grannspråk, t.ex. genom att lyssna på DR:s sändningar, eller varför inte genom att följa textade danska tv-serier?
 
De flesta danskar som intervjuas i svenska etermedier brukar vara så pass förtrogna med svenskan att de kan anpassa sitt språk så att det lättare förstås (men det märker många svenska lyssnare inte – de uppfattar det bara som ovanligt tydlig danska!)
 
Nordegren & Epstein (som jag senare ska lyssna på) hade tydligen bjudit in Patrik Hadenius och Marian Radetzki för att diskutera saken. Den senare är ju känd för sin rent stolliga idé att svenskarna borde överge sitt språk och använda engelska i stället – av ekonomiska skäl! Det visar ju att han inte har förstått någonting om språkets roll som kulturbärare, inklusive engelskans roll som kulturimperialistiskt redskap. I sanning ett märkligt resonemang för att komma från en person som med sin polska bakgrund kämpat för att lära sig svenska och lyckats så bra med det. Var det inte värt priset?
 
Nej inga fler intervjuer med danskar på engelska, tack! Och Paloma, det heter museet, inte museumet.
 
Vänliga hälsningar
Michaël Stenberg