Sprakforsvaret
   

Svar till Språkförsvarets styrelse om "Duck crossing"

(Språkförsvaret har fått detta svar från Trafikverket. Som framgår av detta brev, är vi medvetna om att det formella ansvaret egentligen är Halmstads kommuns.)

Hej.
Tack för att ni uppmärksammat språkbristen. På de flesta skyltar Trafikverket sätter upp ska det vara svenska språket som gäller.

Det vi kan se är att vägen är inom kommunal väghållning och därför kan Trafikverket inte ta ansvar för skylten då vi varken satt upp eller underhåller vägsträckan. Språkförsvarets styrelse får vända sig till kommunen för att hitta en lösning på denna skylt.

Vänliga hälsningar

Niko Kapsimalis

Trafikingenjör

nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se

Direkt: 010-124 16 02

Box 512

Bredgatan 2

301 80 Halmstad

www.trafikverket.se

 

6/4 2014