Sprakforsvaret
   

Svar till Johan Svensson

Styrelsen anser att din fråga är märkligt formulerad. Språkpolitiken i Sverige är väl varken mer eller mindre demokratisk än någon annan politik i landet. Språkförsvarets kampanj för en svensk språklag, som inleddes 2005 och som ledde till att en enhällig riksdag antog en språklag 2009, vittnar dock om att det går att påverka opinionen.  Det är en annan sak att språklagen inte är tillräckligt skarp enligt vår uppfattning.  Nu senast har vi försökt förhindra att patentkrav på engelska ska bli juridiskt bindande i Sverige.

Språkförsvaret fokuserar på statusvård, d.v.s. försvar av svenskans ställning, framför språkvård, även om vi i allt större utsträckning bekämpar onödig inlåning av anglicismer. Ordboksarbetet i Sverige bygger på vissa givna historiska traditioner. I det sammanhanget verkar Språkförsvaret för att svenskarna i gemen ska uppvärdera sitt eget språk, speciellt i förhållande till engelskan. Svenska språket har samma potential som engelskan i fråga om ordförråd och uttrycksfullhet.

Språkförsvarets styrelse
23/2 2014

23 jan
Hej igen,

Jag har nu publicerat en ny språkartikel på min egen webbplats, "Kulturministerns brevförsvar av den odemokratiska språkpolitiken" (2014-01-22). Ni får gärna länka till denna om ni vill. Jag bifogar den även som PDF-fil, då webbmastern missat lägga ut ingressen i textversionen på min hemsida.

Jag har även en ja eller nej-fråga som jag hoppas ni kan vara snäll att besvara:

1) Anser Språkförsvaret, liksom kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M), att Sverige i dag har en demokratisk majoritetsspråkpolitik?

a) Om ja, ange kort varför ni anser detta.

b) Om nej, ange kort hur ni vill förändra detta.

Mvh, Johan Svensson