Sprakforsvaret
   

Brevväxling med Eva Hamilton om SVT Flow

Till Eva Hamilton
Idag vid 12.40 PM
Bästa Eva,

tack för ditt svar! Jag är naturligtvis inte övertygad av din argumentation, men uppskattar att du har gett dig tid att svara personligen.

Med vänliga hälsningar,
 
Per-Åke Lindblom

Eva Hamilton
Till Jag
apr 24 vid 11.02 PM


Hej Per-Åke
Tack för ditt långa, kunniga och intressanta mail. Den nya tjänsten ska ge en känsla av både flyt och flöde- och gärna lite eufori. Namnet ska också ha en ljudmässig släktskap med Play.


Anledningen att vi valde Flow är att det tillgodoser samtliga våra krav enligt ovan. Vi tycker om uttrycket! Att ursprunget är engelskt har inte varit ett avgörande hinder. Flow används särskilt av en yngre generation för att just beteckna ett tillstånd av ... ja, flyt!  Det är den enkla förklaringen.


Vänliga hälsningar
Eva Hamilton

Jag
Till eva.hamilton@svt.se
apr 24 vid 6.46 PM

Sveriges Television
Att: Eva Hamilton
Oxenstiernsgatan 26-34
105 10 Stockholm

SVT har inrättat en ny webbtjänst, som kallas SVT Flow. SVT motiverar inte uttryckligen namnet ”flow”, men förklarar i en nyhetsartikel hur tjänsten kommer att fungera:

”Vad är då SVT Flow? Ja, det är en slags korsning mellan ’on-demand-tittande’ (som SVT Play) och det vi kallar ”flödestittande” (vanlig, tablålagd tv). När du som besökare går in på SVT Flow möts du av en tablå som du kan följa, där våra redaktörer valt ut vilka program som visas. Men du kan också lämna tablån och själv välja vad du vill se.”

Som alla förstår, är flow ett engelskt ord, som alltså SVT lånar in rakt av. Som alla förmodligen förstår, betyder det flöde. Som alla också inser, har orden ett gemensamt ursprung.

SAOB anger att formen flöde är ett verbalsubstantiv till flöda, en sidoform till flod, jämför isländskans flæðr. Merriam-Webster anger att flow kommer från anglosaxiskans fl?wan, släkt med fornhögtyskans flouwen, d.v.s skölja, tvätta, med latinets pluere att regna och grekiskans plein att segla, flyta. På engelska är flow känt som verbalsubstantiv sedan 1500-talet. I de germanska språken, inkl. gotiska, signalerar den inledande konsonantkombinationen fl-  (i vissa fall vl-) på verbet (och härledda substantiv) att något strömmar, eller rörelse i vatten eller vätska i allmänhet.

Frågor:

1. Varför har SVT lånat in ett engelskt ord rakt av? Har SVT ens försökt hitta ett svenskt ord för denna tjänst? Har SVT kontaktat Terminologicentrum, Språkrådet eller vänt sig till allmänheten för kreativa förslag?

2. Vilket uttal av ordet flow rekommenderar SVT? Faktum är att engelskt och amerikanskt standarduttal av ordet skiljer sig något åt – gå in på Oxford Dictionary och Merriam-Webster på nätet och lyssna på uttalet. Ska det uttalas på ett tredje vis? Vilket? Ska det avslutande w-et uttalas?

3. Enligt uppgift påstår SVT att "flow" är ett svenskt ord. ”Det finns med såväl i Svensk ordbok som i SAOL (Svenska Akademiens ordlista) med betydelsen ’känsla av koncentration, eurofi och tidlöshet’. Ordet är hämtat från psykologin, där det använts under ca 25 år också i svenska sammanhang. Även om flow har sitt ursprung i engelskan så är det numera ett ord också i svenska språket.”

Svenskt ord? I förordet till SAOL heter det om ordlistan: ”Den är en samling rekommendationer som i stor utsträckning grundas på det etablerade bruket och som därutöver bestäms av en strävan att anpassa nya tillskott i språket till rådande svenska normer för stavning och böjning, ordbildning och ordval. Föreställningen att ett ord som inte står i SAOL inte tillhör svenska språket är inte ovanlig men förstås alldeles felaktig.”
 
Det svenska ordförrådet består av arvord, nyskapade ord (neologismer) och lånord. Lånorden i sin tur sönderfaller i olika kategorier. Flow är ett klart fall av ett icke-anpassat lånord. På samma sätt som ett ord, som inte står i SAOL eller utmönstras ur SAOL i samband med en ny utgåva, kan tillhöra det svenska språket, behöver inte ett ord som står i SAOL tillhöra det svenska språket. Det råkar bara stå i SAOL på grund av bruket, d.v.s. i detta fall som psykologisk term, en användning som de flesta svenskspråkiga f.ö. inte känner till. Ordet tycks också ha använts i något litterärt sammanhang. I båda dessa fall kan det snarast översättas med flyt som i ”att ha flyt” eller att någon fullständigt går upp i en bestämd verksamhet. Menar SVT att SVT Flow är ett psykologiskt fenomen? I annat fall har SVT utvidgat betydelsen av den psykologiska termen flow. På vilket sätt SVT kan lasta den svenska psykologkåren eller SAOL för denna betydelseutvidgning övergår i varje fall mitt förstånd.
 
Däremot verkar SVT ha flyt (”flow”) när det gäller att underlåta att översätta programtitlar på engelska (se t.ex. ”Why poverty?”) och introducera icke-anpassade engelska lånord som SVT Play och nu senast SVT Flow.
 
Per-Åke Lindblom
 
24/4 2014