Sprakforsvaret
   

Därför stödjer jag Språkförsvaret

Som tillägg till min ansökan om medlemskap av den 30 april 2013 vill jag anföra, att jag är språkförsvarare främst för att jag tycker att man är alltför slapp i Sverige med sitt modersmål. Man tar alltför kritiklöst in speciellt engelska termer och utländska företeelser, och de flesta är inte särskilt noga med hur man uttrycker sig.

När det gäller snabba förändringar i svenska språket är en biografi på engelska över James Watt en av mina käpphästar. I den kan man utan större svårigheter läsa hans handskrivna, nästan 250 år gamla brev i faksimilerad form, vilket man knappast kan med lika gamla dokument på svenska.

Norrmän, finnar och speciellt islänningar är noga med sina modersmål. Det borde också vi vara, och stolta över svenska språket.

Språkförsvaret är en viktig organisation och jag är glad över att få bidra med mitt medlemskap.

Lennart Haajanen

12/5 2014