Sprakforsvaret
   

Brev till Svenska filminstitutet om innehållssammanfattning på engelska

Svenska Filminstitutet
Box 271 26, 102 52 Stockholm


Språkförsvarets styrelse har uppmärksammats på att Svensk filmdatabas har försett filmen Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann med en innehållssammanfattning skriven på engelska.


Vilken är anledningen till att innehållssammanfattningen inte är skriven på svenska? Kommer Svensk filmdatabas i fortsättningen att skriva alla innehållssammanfattningar på engelska?


Med vänlig hälsning,
Språkförsvarets styrelse
genom Per-Åke Lindblom


19/6 2014