Sprakforsvaret
   

Svar från Svenska filminstitutet

Hej!


Vi tackar för påpekandet. En liten förarglig bock hade hamnat fel i en ruta. Det är nu rättat, och Språkförsvaret kan andas ut. Handlingsbeskrivningen finns också på engelska för de filmer som Filminstitutet handhar för att de ska visas på utländska festivaler. Beskrivningen på svenska ska ha en liten bock i en ruta så att den svenska texten ska visas utåt på svenska sidan. Bocken hade tyvärr hamnat på den engelska sidan.


Vänliga hälsningar
Marika Junström
Svenska filminstitutet


19/6 2014